Arbejd hurtigere

Anklagemyndigheden skal arbejde hurtigere i sager om voldtægt.

Det er helt uacceptabelt, at en voldtægtssag i Århus 10 måneder efter ugerningen stadig ikke er nået frem til behandling i en retssag. Den stakkels unge kvinde og hendes familie er under et kæmpepres, mens de venter på, at sagen bliver behandlet ved domstolene, Det er utroligt hårdt psykisk at blive udsat for en så stor krænkelse, som en overfaldsvoldtægt er, for derefter at skulle vente i al for lang tid på at få flået sårene op i en retssal. Myndighederne må prioritere sagsbehandlingen langt højere.Det overrasker mig, at vi stadig oplever sådanne sager, når Justitsministeren i det ene samråd efter det anden har lovet, at der skal gøres op ved smøleriet i sager om personfarlig vold. siden problem, hvis en sag ikke holder ved domstolene. Kim Christiansen folketingsmedlem (Dansk Folkeparti), retspolitisk ordfører, Hou Skovvej 7, Mariager