Lokalpolitik

Arbejde bærer lønnen i sig selv

Politikere anerkender kommunale medarbejderes kæmpe-indsats

LØKKEN-VRÅ:Medarbejderne i de fire sammenlægningskommuner knokler som aldrig før. De skal både klare alt deres sædvanlige arbejde med udstedelse af byggetilladelser, udbetaling af bistand m.v. og samtidig forberede kommunesammenlægningen i en lang række forskellige arbejdsgrupper og underarbejdsgrupper. Det kræver en benhård prioritering af de daglige opgaver, og det er ikke altid, at medarbejderne kommer hjem til tiden. Men nu er kommunaldirektørgruppen af den opfattelse, at citronen ikke kan presses hårdere. Fremover bliver det svært at undgå serviceforringelser, hvis der ikke sættes ekstra ressourcer ind. Det fortalte borgmester Knud Rødbro, da han på kommunalbestyrelsens møde forleden orienterede om sidste nyt om kommunesammenlægningen. - Der er også fra medarbejderside blevet gjort opmærksom på, at der leveres en meget stor arbejdsindsats og at det ikke er holdbart fortsat at trække så store ressourcer ud af de daglige opgaver, uden at der vil opstå mangel på kvalitet, forklarede borgmesteren. Fornuftige løsninger Kommunaldirektørerne og borgmestrene i de fire kommuner har drøftet, hvordan man forholder sig til den "lidt anstrengte" ressourcesituation med henblik på at kunne sætte rigtige og fornuftige løsninger ind i tide. Da regeringen ikke har givet kommunerne penge til at arrangere kommunesammenlægningerne, går borgmestrenes løsningsforslag ud på at anerkende medarbejdernes store arbejdsindsats og acceptere, at der kan forekomme forsinkelser i sagsbehandlingstiden. Inden forslaget blev sat til afstemning i kommunalbestyrelsen i Løkken-Vrå, ville Frode Larsen (borgerliste) vide, hvad denne anerkendelse af medarbejdernes indsats mere konkret består i. - Ja, er der tale om et skulderklap eller et løntillæg?, spurgte også Niels Erik Gregersen (V). - Der er tale om ros, understregede KnudRødbro. - Jeg kan godt være med til at anerkende - når bare det ikke koster noget, sagde Frode Larsen. Borgmestrenes forslag blev vedtaget.