Pension

Arbejde kan ikke betale sig

AFSLUTNING:Angående afslutningsdebat i Folketinget: Det er et held for de ærede medlemmer af Folketinget, at de ikke selv skal betale for udgifterne, som de lover befolkningen. Der var ikke et ord om folkepensionisterne, og deres egen pensionsordning, der træder i kraft efter en års medlemskab af det høje ting, blev ikke nævnt. Pensionsalderenskal hæves. Det gælder blot ikke for folketingsmedlemmer, de bliver pensioneret, når de er 60 år. EU-pensionerne blev heller ikke nævnt. Af hensyn til de menige borgere kunne man hæve den skattefribundgrænse, så det kan betale sig at arbejde. Alle indkomstoverførelser kunne man gøre til nettoudbetalinger, så der kunne frigøres arbejdskraft fra den offentlige sektor til den privatesektor. Det blev ikke nævnt med et ord. Masseindvandringen med deraf følgende offentlige udgifter blev ikke nævnt med et ord. DF sagde noget om det, partiet ikke ville gøre. Alle konkurrerede om, hvem der kunne få den offentlige sektor til at vokse mest. Den nuværende socialistiske regering med støtte fra nysocialdemokraterne DF øger de offentlige udgifter fra 760,7 mia. kr. i 2003 til 786,1 mia. kr. i 2004. Indkomst- og formueskatter stiger fra 413,8 mia. kr. i 2003 til 431,6 mia. kr. i 2004. Produktions- og importskatter stiger fra 242,4 mia. kr. i 2003 til 252,0 mia. kr. i 2004. Mens beskæftigelsen stiger i den offentlige sektor, beklagede alle sig over en stigende arbejdsløshed i den private sektor, der blot tilpasser sig realiternes verden for at vedblive med at skabe en værdiforøgelse til samfundet. Den reelle nedtur i velfærdssamfundet, hvis den kommer afhængig af den private sektors evne til at tjene de penge, politikerne bruger, så skyldes det først og fremmest, at det ikke kan betale sig at udføre et reelt stykke arbejde.