Frederikshavn

Arbejde med asbestplader standset

Tag­pla­der in­de­hol­den­de as­best skal be­hand­les ef­ter sær­li­ge an­vis­nin­ger. I sa­gen fra Fre­de­riks­havn har en­tre­pre­nø­ren iføl­ge egne op­lys­nin­ger net­op fulgt de an­vis­nin­ger, som Ar­bejds­til­sy­net tid­li­ge­re har gi­vet.ar­kiv­fo­to: ben­te skjold­ag­er

Tag­pla­der in­de­hol­den­de as­best skal be­hand­les ef­ter sær­li­ge an­vis­nin­ger. I sa­gen fra Fre­de­riks­havn har en­tre­pre­nø­ren iføl­ge egne op­lys­nin­ger net­op fulgt de an­vis­nin­ger, som Ar­bejds­til­sy­net tid­li­ge­re har gi­vet.ar­kiv­fo­to: ben­te skjold­ag­er

FREDERIKSHAVN:Gamle asbestholdige tagplader, der blev skåret i, til en vis grad genanvendt og ellers smidt ned i en affaldscontainer, så støvet stod omkring stedet. Det var billedet, der mødte Arbejdstilsynet, da man tirsdag var på uanmeldt besøg på en byggeplads på Flotillevej i Frederikshavn. Her er man i gang med at renovere en række boliger, og det foregik bestemt ikke efter reglerne, hvorfor repræsentanterne for Arbejdstilsynet valgte at udstede et forbud mod videre arbejde med de asbestholdige materialer, oplyser tilsynschef Gitte Møller Jensen fra Arbejdstilsynets TC4, der dækker det midt- og nordjyske område: - Arbejdet skal foregå på en måde, så det ikke støver, fordi asbestfibrene så kan blive spredt med fare for indånding eller spredning ud på jorden, forklarer Gitte Møller Jensen. I det hele taget var det nord- og midtjyske område ”godt med”, hvad angår overtrædelser af arbejdsmiljøloven, da Arbejdstilsynet i går besøgte byggepladser over hele landet. I alt blev der på landsplan besøgt 224 byggepladser, og 140 fik et strakspåbud eller forbud. Af de besøgte pladser ligger cirka 60 i det nord- og midtjyske område, og de tegner sig for omkring 40 af strakspåbuddene eller forbuddene. Gitte Møller Jensen understreger, at hverken et strakspåbud eller et forbud indebærer, at alt arbejdet på en byggeplads bliver standset: - Vi standser kun den del af arbejdet, som vi vurderer er ulovligt. Det er ikke nødvendigt at standse alt arbejdet. Gitte Møller Jensen oplyser, at et forbud betyder, at det ulovlige arbejde vurderes at udgøre en direkte fare for de implicerede ansatte. Ud over byggepladsen på Flotillevej i Frederikshavn blev der fundet ulovligt arbejde med asbest på byggepladser i Viborg og Randers. De øvrige 30-40 overtrædelser af arbejdsmiljøloven drejer sig om arbejde på tage eller på stilladser: - Og det er for mange, fastslår Gitte Møller Jensen og tilføjer, at Arbejdstilsynets jurister nu skal kigge på sagerne og afgøre, i hvilke af dem der skal rejses retslig tiltale.