Arbejdende værksted med butik

Fondsbevilling på 660.00 kr. giver ledige meningsfuld beskæftigelse

Su­san­ne Chri­sten­sen og Væ­re­ste­det Café Vik­to­ria tæn­der man­dag og ons­dag ef­ter­mid­dag et lys i mør­ket. De smuk­ke voks­lys har ga­de­børn i Vil­ni­us om­smel­tet af lys­stum­per fra kir­ker. 
Foto: Micha­el Byg­bal­le

Su­san­ne Chri­sten­sen og Væ­re­ste­det Café Vik­to­ria tæn­der man­dag og ons­dag ef­ter­mid­dag et lys i mør­ket. De smuk­ke voks­lys har ga­de­børn i Vil­ni­us om­smel­tet af lys­stum­per fra kir­ker. Foto: Micha­el Byg­bal­le

ARDEN:I små arbejdende værksteder står tre mennesker - i aktivering eller på arbejdsprøvning - og producerer varer, mens interesserede kigger på. De færdige produkter sælges løbende fra et bord midt i lokalet. Altså værksted og butik i samme rum - drevet som et toårigt, socialt projekt for fondsmidler. Det kan - måske - blive fremtid i den gamle ventesal på stationen i Arden, som nu ejes af kommunen. I hvert fald, hvis det står til Værestedet Café Viktoria og dets leder, Mariane Skadborg. Lige nu må projektet henvises til noget trange forhold i Værestedet Café Viktoria, der jo også står for andre aktiviteter som café, motion og rådgivning. Mariane Skadborg har et godt øje til den gamle ventesal, der ligger centralt - også i forhold til Viktorias øvrige aktiviteter på første sal i Kulturhuset. Finde egne ressourcer Tidligere i år formåede Mariane Skadborg at overbevise den internationale Oak Foundation med afdelinger i blandt andet Danmark om, at hun står med et socialt projekt, der er værd at investere i. Oak Foundation har bevilget den nette sum af 660.000 kroner til at drive Butik Viktoria Arden. Øremærket til lederløn og lokaleleje. - Tre borgere i arbejdsprøvning eller aktivering undervises løbende i at fremstille eksempelvis hatte, sjaler, smykker, striksager og lignende, som så skal forhandles i butikken. Det giver dem en meningsfuld beskæftigelse, hvilket er selve vores idegrundlag for butikken. Men ved at blive undervist håber vi også, at disse mennesker finder nogle ressourcer i sig selv, de ikke var klar over, at de besad, forklarer Mariane Skadeborg. - Man hjælper sig selv ved at hjælpe andre i dette anderledes aktiveringsprojekt. Det falder rigtig godt i tråd med Oak Foundations ønske om at støtte ildsjæle, der gør en forskel, og som iværksætter projekter, der ellers aldrig ville være blevet til noget, begrunder Mariane Skadborg. Butik Viktoria Arden Bestyrelsen på værestedet ansatte i august Mariane Skadborgs datter, Lis Skadborg, til at lede Butik Viktoria Arden. Som lærer og billedkunstner har Lis Skadborg god erfaring inden for det område. På det seneste er Thi Thi Lin, burmeser bosat i Arden, også tilknyttet projektet. Nemlig som assistent på særlige vilkår, idet Mariane Skadborg har fundet en privat sponsor - en tidligere ØK-chef bosat på Nordsjælland - til at betale løntilskud. Derfor krydser Mariane Skadborg fingre for, at det lykkes at finde et lokale. Helst ikke senere end februar - og gerne i den tidligere ventesal. Men Mariagerfjord Kommune, som overtager bygningen ved årsskiftet, har også andre lejere i bygningen - herunder turistkontoret, som skal spørges. - Salen bruges sjældent af togpassagerer, men den rummer jo offentlige toiletter. Det indgår selvfølgelig også i vores overvejelser, siger kommunaldirektør Jens Nørgaard.