Frederikshavn

Arbejder for de ældre

FREDERIKSHAVN:Sydbyens Venner, der er brugervalgt aktivitetsudvalg ved Aktivitetshuset på L. P. Houmøllers Vej, holder 26. maj generalforsamling kl. 13.30 i Aktivitetshuset. Sydbyens Venner har blandt andet til formål i samarbejde med aktivitetspersonalet at medvirke til, at Sydbycentrets brugere får deres interesser og behov opfyldt i videst muligt omfang samt være med til at skabe en god stemning i huset. De er med til at planlægge og afvikle aktiviteter sammen med personale og andre frivillige. Desuden står de selv for eksempelvis bankospil, loppemarked og vaffelsalg ved blomsterfestivalen. Overskuddet fra disse arrangementer bruges til gavn for brugerne af Aktivitetshuset. Medlemmer af bestyrelsen for Sydbyens Venner er Inga Knudsen, Dorith Poulsen, Svend Sørensen, Birtha Jørgensen og Lilly Markussen. Heraf er de tre førstnævnte på valg i år. Efter generalforsamlingen vil aktivitetsleder Ulla Svendsen vise en billedserie over de samværs- og holdaktiviteter, der foregår i løbet af et år.