Arbejder på fælles ledelse

} SULDRUP: Det praktiske arbejde med at lave en fælles daglig ledelse for Sønderup, Suldrup og Kirketerp Skoler, går nu i gang, oplyser Suldrup skoles blad. Sammenlægningen skal ske fra skolestarten i 2006, har byrådet vedtaget, og derfor har an nu godt halvandet år til at få den bedst mulige praktiske model på plads. Helt konkret har man nedsat en styregruppe, der sammen med Suldrup Skoles leder Peter Hansen skal lave en fælles bestyrelse fra 2006. Den består af formændene fra de tre skolebestyrelser og der tilknyttes en konsulent, psykologen Ole Harrit, der specialiserer sig i ledelse, styring, evaluering og organisation.