Lokalpolitik

Arbejder på løsning for turistforening

Udvalg indstillet på at hjælpe efter krisemøde - kortene holdes tæt inde til kroppen

HALS: Hals Kommune er på vej til at komme den kriseramte Turistforeningen for Hals Kommune til undsætning. Det fortæller borgmester og økonomiudvalgsformand Bent Sørensen (S), efter at fire medlemmer af økonomiudvalget, Bent Sørensen samt Jørgen Hansen (S), Jonna Hansen (S) og Johannes Elsnab (V), onsdag aften holdt krisemøde med turistforeningens bestyrelse om foreningens anstrengte økonomi. - Vi havde et udmærket møde, hvor vi besluttede os for i fællesskab at finde en løsning, så vi kan undgå en konkurs, siger Bent Sørensen, der ellers ikke ønsker at gå ret meget i detaljer på nuværende tidspunkt, fordi der er parter, der skal forhandles med, inden en endelig løsning kan findes. - Men det siger sig selv, at der bliver tale om færre aktiviteter næste år. Det er jo det, der har kostet så meget i år, siger Bent Sørensen, der samtidig endnu ikke vil melde ud, om den kommunale hjælp skal tage sig ud som et lån eller et tilskud. - Vi vil ikke give turistforeningen det lån på 378.000 kr., som de har bedt om, men det er - hvis byrådet siger ja - tanken, at de får en eller anden form for bevilling, der kan sikre turistforeningen og turistbureauet en solid fremtid. Og hertil vil det ikke være tilstrækkeligt bare at give et lån, siger Bent Sørensen, der samtidig erkender, at Hals Turistbureaus fremtid som I-bureau endnu ikke er sikret. - Det kan komme i fare, siger han. Helt samme opfattelse har formanden for turistforeningen, Bo Eiriksson, ikke. Han slår således over for NORDJYSKE Stiftstidende fast, at turistbureauet vil fortsætte som I-bureau i det nye år - men at der generelt vil blive kørt på lavere blus end i indeværende år. Bo Eiriksson vil iøvrigt ligesom Bent Sørensen ikke sige ret meget om, hvordan man fra turistforeningens side vil prøve at gribe fremtiden og de økonomiske problemer an, men han påpeger dog, at man vil forsøge at fastholde den eksisterende posthus-funktion på turistbureauet i turistforeningens regi. - Men ellers vil jeg være ked af at sige ret meget mere, fordi vi er i gang med en række forhandlinger, som skal føres mand til mand og ikke igennem avisen. Det hele gælder om at få betalt enhver sit, siger Bo Eiriksson, der samtidig har et håb om, at også et retsopgør vedrørende den manglende indberetning og indbetaling af A-skat kan undgås. - Det er jo en af kreditorerne, og det er noget af det, vi prøver at få forhandlet på plads, så kan bureauet kan køre videre uden sådanne sager, bemærker turistforeningsformanden, der på spørgsmålet om, hvorvidt sagen kan få konsekvenser for turistchef Jens Møller, svarer: - Ikke umiddelbart.