Lokalpolitik

Arbejder videre med færgeplaner

- Der er ikke begået ”bommert”, og undersøgelser fortsætter

SÆBY:Sæby Kommune fortsætter undersøgelserne af mulighederne for, at Læsø-færgen kan udskifte FrederikshavnHavn med Sæby Havn som anløbshavn. Det understreger fungerende borgmester Erling Thomsen (S). Han afviser samtidig udlægningen af hans udtalelser til NORDJYSKE; - Hvis - eller når - mine udtalelser til avisen har kunnet udlægges som om, at der er sket ”bommert” eller ”banal fejl”, må jeg ikke have ikke udtrykt mig tydeligt nok. For det er der på ingen måde tale om. - Det nye, der er kommet til vurdering i undersøgelserne omkring mulighederne for at lade Læsø-færgen bruge Sæby Havn, er, om den nødvendige fri vanddybde under færgen bør være større, end der gives mulighed for med den faktiske vanddybde i havet ud for Sæby Havn. Og desuden om færgens dybdegang er som hidtil oplyst - eller om det kan blive nødvendigt at foretage uddybning for at sikre sejladsen under alle forhold, både vejrmæssigt og under periodevis forekommende lavvande, oplyser Erling Thomsen. Han fortsætter: - Hvis det viser sig, at selve sejlrenden ind til Sæby Havn skal uddybes, så er det naturligvis noget, der skal tages højde for. - Og udgifterne i den forbindelse skal selvfølgelig beregnes og indgå i det endelige projekt. Det skal så - når alle forhold er blevet belyst - vurderes politisk, om det vil være muligt at realisere et projekt. - Det er såmænd bare det, jeg har ønsket at informere offentligheden om. - Netop for at afdække sådanne rent praktiske problemer, hvordan de kan løses. og hvad det vil koste, har byrådet afsat op til 170.000 kr. til blandt andet den nødvendige eksterne assistance ved forundersøgelserne. - Og hvis det i undersøgelsesforløbet viser sig, at investeringerne vil blive af en størrelse, der må formodes at være urealistisk for kommunen at involvere sig i, kan vi stoppe op, så der ikke bliver bruge flere end nødvendigt af de afsatte penge. - Så der er på ingen måde tale om nogen ”bommert”, hverken fra forvaltningens eller politikernes side, understreger Erling Thomsen. - At det i undersøgelsesperioden har vist sig, at nye forhold skal vurderes, er bestemt ikke udtryk for, at der er tale om nogen ”banal fejl”. - Det er ikke tilfældet. Tværtimod et det et tegn på, at undersøgelserne udføres seriøst, og at der er ”hånd i hanke” med bevillingen på de 170.000 kr. - Og det er jeg meget godt tilfreds med, slutter den fungerende borgmester.