Lokalpolitik

Arbejder videre med fusion mens Fjerritslev tænker

AABYBRO:Hvis det går efter borgmester Ole LykkegaardAndersens (V) hoved, så er der plads til Fjerritslev i en ny Jammerbugt-kommune, om den vestlige nabo vil. Et flertal på otte mod syv i Fjerritslev byråd har jo besluttet at holde vejledende folkeafstemning 4. november om kommunens fremtid. Samtidig har et snævert byrådsflertal peget på Jammerbugt-kommunen som den foretrukne model. Og mens stemmeurnerne bliver pudset af arbejder Aabybro, Brovst og Pandrup videre mod en fusion. - For mig at se er Fjerritslev velkomne i Jammerbugten. Vi har ikke drøftet det i byrådet, men jeg tror ikkedet vil give problemer, siger Ole Lykkegaard Andersen. Aabybro, Brovst og Pandrup har allerede holdt flere møder om fremtiden. Kommunaldirektørerne skal udarbejde oplæg til en svarskrivelse til Indenrigsministeriet om fusionsplanerne, og de nye opgaver for kommunerne skal afdækkes og beskrives for Jammerbugtens vedkommende. - Vi skal have drøftet, hvilke opgaver vi selv kan løfte, og hvilke vi skal samarbejde om. Desuden skal vi have udredet serviceniveauerne i de tre kommunerne. Vi skal finde ud af, hvordan det ser ud i dag på de forskellige områder og så komme med forslag til, hvordan det kan se ud fremover, siger borgmesteren. Der skal nedsættes en administrativ og en politisk styregruppe.Den sidste skal bestå af de tre økonomi- eller forhandlingsudvalg.