Lokalpolitik

Arbejder videre med idéer

} HOSTRUPKROGEN: Eksterne rådgivere skal kigge på de idéer, som er dukket op omkring Hostrupkrogens fremtid. Kommunen har efterlyst forslag til, hvordan området kan udnyttes. Rådgivningsfirmaet skal lave et ideforslag, som teknisk udvalg kan arbejde videre. I økonomiudvalget var der tilfredshed med de indkomne forslag. - Det er nogenlunde de samme ting, som vi har tænkt på. Det ser fornuftigt ud, siger borgmester Jørgen Pontoppidan (V). Blandt andet har Hobro Byudviklingsforum peget på, at Hostrupkrogen skal bruges til parcelhuse og at et areal skal reserveres til foreninger. } TRÆ, IKKE STÅL: De gamle bygninger i Sdr. Kajgade er af en kommunal lokalplan erklæret bevaringsværdige. Derfor må man ikke ændre på deres ydre. Af samme grund har teknisk udvalg givet afslag på en ansøgning om at udskifte facaden i Sdr. Kajgade 24 med gulmalede, profilerede ståplader. Bygningen er en gammel lagerbygning, der i dag er beklædt med gulmalet træ. Lokalplanen siger, at bygningerne i området skal bevare deres oprindelig karakter og materialeanvendelse. Kun ved nybyggeri er det muligt bruge stålplader, der har et karakter af træ. } NEJ TILMOTIONS-STØTTE: Hvornum Skole får ikke støtte af Hobro Kommunes børne- og kulturudvalg til sit motionsprojekt, hvor børnene dyrker sport på ugens første fire dage i forlængelse af fjerde time. Formand Jan Hviid (V) siger, at lønudgiften til motionsprojektet på 88.000 kroner ikke er med i budgettet, og at man ville udhule det, hvis man gav en bevilling til Hvornum. Politikerne vil derimod godt støtte skolens kostprojekt. En gang ugentlig tilbydes eleverne et måltid frisklavet mad til 10 kroner, og det siger næsten alle elever ja til. Udvalget bevilger 21.800 kroner svarende til lønudgiften for praktisk medhjælp i fire ugentlige timer. } HYREVOGN:En bevilling til at køre hyrevogn i Hobro Kommune er ledig, efter at vognmand Allan Viig Rasmussen har opsagt sin bevilling. Teknisk udvalg har drøftet, om den skulle genopslås, eller om der var nok taxier i Hobro. Udvalget mener det første. Der er 16 hyrevognsbevillinger i Hobro Kommune.

Forsiden