Lokalpolitik

Arbejder videre med salg af Det gamle Rådhus

Thisted Byråd godkender, at der foretages udbud af Rådhuset på Store Torv THISTED: Processen er langsommelig, men tingene må tage den tid, der er nødvendig. Sådan beskrev borgmester Erik Hove Olesen efter økonomiudvalgets seneste møde den videre vej frem for planerne om at afstå det gamle og særdeles bevaringsværdige rådhus på Store Torv i Thisted. Selv om det længe har ligget i kortene, at en ny ejer kan blive Realea A/S, der har som sit formål at overtage bevaringsværdige, danske ejendomme og sikre dem for eftertiden, skal bygningen bydes ud, så andre interesserede købere kan melde sig på banen. Nu har byrådet også sagt god for, at der kan ske udbud af bygningen. - Processen skal følges, og vi har den nødvendige nødbremse - bygningen skal ikke sælges til hvem som helst, forklarer Erik Hove Olsen og tilføjer, at der er knyttet flere krav til et salg af rådhuset. Blandt andet skal bygningen sættes gennemgribende i stand. Hvis ejendommen skulle forblive i kommunens eje vil netop udgifterne til vedligeholdelse blive et problem. - Vores generation skylder at sikre ejendommen mod forfald. Allerede nu er den langt fra i den bedste stand, og intet tyder på, at det fremover vil flyde med ”mælk og honning” i så store mængder, at kommunen selv får penge til at løfte den opgave. - Det gør Realea interessant. Her er der penge og en formålsparagraf, der netop siger, at pengene skal bruges til at sikre ejendomme som rådhuset på Store Torv. Og det vil være trist, hvis Thisted Kommune blot lader en smuk Bindesbøl-bygning forfalde, når der er en mulighed for at bevare den for eftertiden. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk