Lokalpolitik

Arbejder videre med tanker om ny ringvej

DRONNINGLUND:Økonomiudvalget har sagt ja til, at der fra kommunal side skal arbejdes videre med tankerne om måske at anlægge en ny ringvej sydøst om Dronninglund by. Det betyder - som tidligere anbefalet af teknik-og miljøudvalget - at der i forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen skal udarbejdes en tra-fikhandlingsplan, hvori der blandt andet indgår en nærmere vurdering af behovet for den omtalte ringvej. Samtidig skal der også gennemføres en undersøgelse af, hvad en sådan ringvej vil koste at etablere - eventuelt som et etapeopdelt projekt. Beslutningen om at se nærmere på det mulige anlæg af en ny ringvej følger i halen på henvendelser fra både murermester og entreprenør Børge Juul Kristensen og en række beboere i Dronninglunds sydøstlige ende. De har i deres henvendelser til kommunen blandt andet udtrykt bekymring over den tunge trafik, der kører på de små indfaldsveje, når de kommer til Dronninglund fra syd og sydøst - samtidig med, at de har påpeget, at dette problem kan løses ved netop etableringen af en ny ringvej. Økonomiudvalgsmedlem Allan Aagaard (S) har sidenhen advaret imod, at en ny ringvej vil føre den tunge trafik hen på Søndervangsvej, men han var fraværende, da økonomiudvalget på ugens møde tog stilling til sagen.