EMNER

Arbejdere i fremgang

NIBE:Arbejderforeningen i Nibe er en af lokalområdets ældste foreninger, og har det seneste års tid oplevet en fremgang i antallet af medlemmer på 20. Jens Ullits, medlem af Nibe Arbejderforenings bestyrelse, har sammen med et halvt hundrede af arbejderforeningens medlemmer deltaget i en efterårsfest, hvor der vankede god mad og hygge i lange baner. - Det luner med flere medlemmer, det gjorde festen lidt hyggeligere, siger Jens Ullits. For de 175 medlemmer er formålet med Nibe Arbejderforening 2002 helt klart: at yde begravelseshjælp til medlemmerne, og at afholde fester og sammenkomster. Det er dog ikke noget, der foregår særlig tit, men mindst en gang om året kalder bestyrelsen til festligt samvær, og i 2002 fejrede foreningen 125 års jubilæum på Hotel Nibe med spisning og dans på Hotel Nibe - få dage før den officielle dag for stiftelsen : 4. marts 1877. Formålet kom dengang til udtryk gennem ugentlige klubaftener på lørdage samt ved juletræs- og fastelavnsfester. De var for hele familien, og det var en nyskabelse, for i de første år efter stiftelsen blev kun mænd lukket ind i Nibe Arbejderforening. I 1880 udvidede den sit virke med en forbrugerforening, der skaffede medlemmerne rabat hos lokale handlende, ligesom man påbegyndte en bogindsamling med det formål at oprette et medlemsbibliotek. En lånekasse kom også til. og den tilbød medlemslån på minimum 10 og maximum 25 kroner. Mod kaution forstås. Gennem årene var foreningen på banen ved flere lejligheder. Således ydede man tilskud til oprettelsen af en teknisk skole i Nibe og bidrog også økonomisk til planer om oprettelse af en cementfabrik i købstaden. Ved en enkelt lejlighed i 1917 tog foreningen endvidere et politisk afsæt, da bestyrelsen indgik i forhandlinger med håndværkerforeningen og Socialdemokratiet om en fællesliste til byrådsvalget. Disse planer blev dog aldrig gennemført, da en efterfølgende generalforsamling blankt afviste planerne. - Vi er en forening for alle. Vi har ingen politisk tilknytning eller tilknytning til fagbevægelsen, som nogen fejlagtigt har troet, fastslår foreningens kasserer gennem mange år, Jens Ullits, der siden 1973 har været bestyrelsesmedlem og ikke fattes med planer om at sige stop.