Arbejdere til grin

Regeringen gør grin med de hårdtarbejdende danskere, som står tidligt op og går på arbejde. Den politik, de fremlægger, gør det mere attraktivt at ligge på sofaen end at trække i arbejdstøjet.

SRSF vil afskaffe kontanthjælpsloftet, starthjælpen og 225 timers-reglen. Tre tiltag, som vi søsatte for at øge incitamentet til at komme i arbejde. Samtidig forlænger regeringen dagpengeperioden med et halvt år og giver kontanthjælpsmodtagerne en ekstra uges ferie. Gevinsten ved at gå fra kontanthjælp til arbejde er efterhånden ikke-eksisterende. I en familie, hvor begge parter er på kontanthjælp, skal den ene part for eksempel finde et job med en månedsløn på 32.587 kr. for at få 1000 kr. ekstra til rådighed om måneden. Rådighedsbeløbet stiger kun med 1000 kr. ved at arbejde fuldtid. Og så er det ikke engang specielt realistisk, at en person går direkte fra kontanthjælp til så høj en månedsløn. Der er noget rivende galt med et samfund, hvor der ikke er en gevinst ved at passe sit arbejde. Jeg mener, det skal betale sig at arbejde. De sidste 10 år har Venstre sammen med de Konservative igangsat en række initiativer, som skulle gøre det mere attraktivt at gå på arbejde. Dem har den nye regering med Thorning i spidsen nu droppet. Statsministeren siger, at det skal betale sig at gå på arbejde. Men ordene klinger hult, når man kaster et blik på den nye regerings politik.