Arbejderne svigtes af S

Der var engang, hvor Socialdemokraterne med rette kunne kalde sig et arbejderparti.

Hvor der blev fokuseret på arbejdernes rettigheder og muligheder. Det er længe siden. Inden valget kappedes de røde kandidater godt nok om hvor meget godt de ville gøre for de ufaglærte og lavtlønsgrupperne, hvis de fik regeringsmagten. Nu ser vi resultatet. Den røde regering - støttet af Enhedslisten - har, som nogle af sine første handlinger, pålagt det danske samfund en lang række afgifter og skatter. Afgifter på luftforurening og sukker. Afgifter som rammer hårdt og smertefuldt ind i et i forvejen økonomisk hårdt trængt erhvervsliv. I Nordjylland er der en lang række virksomheder, som får store tab på grund af de nye afgifter. Portland, Vendelbo Marmelade, Premier Is, Fynbo Marmelade og flere gartnerier er blandt de udsatte. Virksomheder, som mister millioner i omsætning, og som uden tvivl må ud og fyre ansatte og måske i sidste ende lukke produktionen. Var det virkelig det, den røde fløj mente, da den proklamerede, at den ville gøre det bedre for Danmarks arbejdere? De nye afgifter sender folk ud i arbejdsløshed og rammer de svage. Takket være den røde regering og deres trofaste støtteparti. Det var næppe det, vælgerne havde forventet. En rød regering, som svigter arbejderne. Hvem skulle have troet det?