Arbejdet startet med fusionen af nyt ældreråd

- Det er vigtigt, at at få nærdemokratiet til at fungere, siger Grethe Jørgensen, ældrerådet i Hals Kommune

HALS:Hvordan kommer den fremtidige struktur til at se ud indenfor ældrerådsarbejdet ved kommunesammenlægningen? Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals Kommune er inviteret til et orienterende møde på torsdag med Morten Lemvig fra forvaltningen i Aalborg, hvor de fem kommuners ældreråd får en endelig kørerplan over forløbet med at lægge de mange ældreråd sammen. Kommunerne er forskellige, og således også deres ældrerådsarbejde. I Aalborg Kommune er der nu blevet dannet fem råd ud af ialt 13, og i Hals Kommune har ældrerådet haft den regel og praksis, at have tæt samarbejde med de fem lokalsamfund og deres brugerråd. - Det vigtigste er, at få nærdemokratiet til at fungere, at bibeholde den tætte og gensidige kontakt til samarbejdspartnerne, og få formidlet tingene videre til borgerne, understreger formand for ældrerådet i Hals Kommune, Grethe Jørgensen. Lokal kontakt I Hals Kommune har ældrerådet en repræsentant med til alle brugerrådenes møder, dog uden stemmeret. - Vi hører nok på torsdag, om der skal konstrueres et overordnet samarbejdsudvalg med lokale kontakter, og det er også fuldstændig ligegyldigt, hvor det samles, bare forbindelseslinjerne bevares, siger Grethe Jørgensen. En af de nye ting bliver, at handicap-delen tages ud af ældrerådsarbejdet, hvorimod klagerådene stadig bliver en del af arbejdsfeltet.