Arbejdsår med solstrålehistorier

Dynamik og fremgang i Frederikshavns virksomheder fremhæver erhvervsrådsformand

FREDERIKSHAVN:For langt de fleste virksomheder i Frederikshavn har 2005 budt på fremgang, og den fortsatte dynamik på det erhvervsmæssige område afspejler sig samtidig i en række projekter og samarbejder, der yderligere er på vej til at se dagens lys. På den baggrund var det en optimistisk beretning med mange positive eksempler og solstrålehistorier formanden for Frederikshavn Erhvervsråd, Kaj Christiansen, trak frem på torsdagens generalforsamling i Møllehuset. Styrtdykket i ledighedsprocenten, så Frederikshavn nu stærkt nærmer sig lands- og amtsgennemsnittet, taler sit eget klare sprog, fremhævede Kaj Christiansen i sin beretning. Væksten indenfor områdets mange jern- og metalvirksomheder, herunder de mange nye job hos MAN B&W Diesel, Vestergaard Marine Service, Kofoed & Christensen samt hos nyetablerede Stena Metal og Müggler Service, blev nævnt. Desuden også at Lerbæk Maritime Erhvervspark nu har udlejet det meste af de tidligere Ørskov-bygninger Sandholm. Den kolossale vækst i beskæftigelsen i byggebranchen blev billedgjort ved virksomheden Palsgaard Træ A/S i Gærum, der bl.a. fremstiller træspær til huse og nu har 21 ansatte mod kun tre for fem år siden. Fiskeforædlingsindustrien i Frederikshavn kan også være med. Amanda Seafood har således ansat yderligere 10 medarbejdere i produktionen, understregede Kaj Christiansen. Mod nye højder Store erhvervsprojekter som skicenter og ibrugtagning af Kattegat Silo lurer desuden lige om hjørnet efter det store arbejde, der er lagt i projekterne i 2005 og frem til nu. I globaliseringens tegn nævnte Kaj Christiansen forarbejdet med en kommende EU-konference i Frederikshavn med fokus på byer, regioner eller lande, der har klaret sig godt igennem en stor industriel omvæltning, sådan som Frederikshavn har ovenpå lukningen af de to store værfter, og også det kommende seminar 6. april i Det Musiske Hus om Nordjylland i Kina - Kina i Nordjylland. Indenfor vækstprogrammer for virksomheder, har Roblon sneget sig gennem nåleøjet til det såkaldte Accelerator-program, der skal understøtte udvikling og vækstpotentialer. 80 virksomheder meldte sig, men kun 13 virksomheder kunne komme med. Seks-syv andre frederikshavnske virksomheder er med i projektet Vækst Drive, mens tre virksomheder på nuværende tidspunkt har opnået risikovillig kapital til 2,25 pct. i rente fra Mål 2 lånefonden. Dertil kommer de muligheder, som vækstforum og Virksomheder i Vækst byder på Det maritime Nævnt blev også succes"en med det Maritime Partenariat i september samt samarbejdet med Frederikshavn Kommune om den spirende klyngedannelse inden for lysindustrien i form af LysTeknisk InnovationsCenter og centrets opgave med at skabe en international lysfestival i Frederikshavn, Illumination Ideas. Blandt mange andre initiativer blev også samspillet mellem kultur og erhverv fremhævet, og med bl.a. Frederikshavn Event som eksempel.