Arbejdsdirektorat afviser graverende fejl hos a-kasser

KØBENHAVN:Arbejdsdirektoratet går i rette med påstanden om, at nogle a-kasser har fejl i hver fjerde sagsbehandling. Arbejdsdirektoratet står selv bag den undersøgelse, der mandag blev refereret til. Tilsynschef Eje Juul Jakobsen fra Arbejdsdirektoratet siger, at undersøgelsen alene handler om a-kassernes håndtering af de supplerende dagpenge. - Den dækker derfor kun over omkring en tiendedel af de penge, a-kasserne udbetaler, siger tilsynschef Eje Juul Jakobsen til NET-Redaktionen. Håndteringen af de supplerende dagpenge er en mindre del af en større undersøgelse, der ser bredere på a-kassernes administration af dagpenge. Delundersøgelsen viser en gennemsnitlig fejlprocent på otte procent, og set i lyset af, at der er tale om nogle af de mest vanskelige regler på dagpengeområdet, vurderer Arbejdsdirektoratet det ikke som noget højt tal. Når man ser på a-kassernes håndtering af grundbetingelserne for at modtage dagpenge, har Arbejdsdirektoratet kun fundet fejl i én procent af sagerne. - Man kan sige, at når først grundbetingelserne for overhovedet at modtage dagpenge er på plads, så kan medlemmerne regne med, at de får det rigtige udbetalt, siger Eje Juul Jakobsen. - Resultatet af vores samlede undersøgelser viser ikke, at medlemmerne skal være nervøse for, om de penge, de får fra en a-kasse, er i orden, siger Eje Juul Jakobsen. Flere fagforbund har kritiseret, at tal fra Arbejdsdirektoratet om fejl i a-kassernes sagsbehandling er kommet ud i pressen, uden at a-kasserne selv har mulighed for at se baggrunden for tallene og dermed forholde sig til dem. Kritikken kommer blandt andet fra FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte), der nu henvender sig til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et brev. - Det er dybt kritisabelt, at der nu rejses en samfundsdebat om en undersøgelse, hvor de berørte a-kasser ikke kender resultatet og derfor heller ikke har mulighed for at deltage i debatten, skriver FOA-formand Dennis Kristensen i brevet. Fra FOA er der særlig utilfredshed med, at det ikke har været muligt for forbundet at få oplyst specifikt, hvilke a-kasser der har problemer med sagsbehandlingen. Også i Dansk Metal er der utilfredshed med direktoratets handlemåde hos hovedkasserer Torben Poulsen. - Hvilken hårrejsende mangel på etik, som Arbejdsdirektoratet lægger for dagen. Man lukker nogle delresultater fra en undersøgelse ud i avisen om fejl i nogle a-kasser og sætter samtlige a-kasser under anklage, og a-kasserne er forsvarsløse over for denne regeringsautoriserede mistænkeliggørelse, siger hovedkassereren i en kommentar. I FOA's brev til beskæftigelsesministeren opfordrer forbundet til, at ministeren sikrer a-kasserne et arbejdsgrundlag, som er fair og reelt, og hvor alle oplysninger om a-kassernes virke lægges åbent frem. /ritzau/