EMNER

Arbejdsgange tjekkes

Hjørring Kommune skal oplyse bedre om ledsageordning

Formanden for Hjørring Kommunes sundheds-, ældre-, og handicapudvalg, Jørn E. Christiansen (SF) tager sammen med de øvrige udvalgsmedlemmer en lille næse til efterretning, som kommunen har fået fra Det Sociale Nævn i Nordjylland. Nævnet har foretaget en praksisundersøgelse i 39 sager fra tre nordjyske kommuner - blandt andet Hjørring. Det er sager, der drejer sig om bevilling af ledsageordning for personer mellem 18 og 67 år, som ikke er i stand til at færdes alene uden for hjemmet. Undersøgelsen viser, at i to tredjedele af sagerne har det ikke været tilstrækkeligt med oplysninger til, at der kan vurderes om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med de gældende regler og praksis. I undersøgelsen fandt navnet, at i alt ni sager var tilstrækkeligt oplyst og korrekt afgjort, mens man i fire sager fandt, at der var givet en bevilling til borgeren, som ikke var berettiget til ordningen. - Jeg synes, at det er godt, at vi har sådan en uvildig undersøgelse, der giver os anledning til at kigge på arbejdsgangen indenfor et område. Det er ikke de store bebrejdelser vi får, siger Jørn E. Christiansen, som forsikrer, at han nok skulle have skreget op, hvis det havde drejet som om borgernes retssikkerhed. - Det her er lidt en detalje, men selvfølgelig er det vigtigt for den enkelte borger, og det skal være i orden, siger han. De to øvrige nordjyske kommuner i undersøgelsen er Rebild og Jammerbugt kommuner.