Arbejdsgiver-nej til karensdag

Arbejdsmiljø 3. september 2002 08:00

FÅTAL: Det kortvarige sygefravær er ikke alarmerende Danmarks næststørste arbejdsgiverforening, HTS, med 8.000 medlemmer og tilsammen over 150.000 medarbejdere inden for handel, transport og serviceerhvervene advarer mod at genindføre karensdagen, således at de ansatte selv skal betale for den første sygedag. I forbindelse med offentliggørelsen af Arbejdsmarkedsrapporten 2002 den 21. august slog Dansk Arbejdsgiverforening (DA) til lyd for, at en genindførelsen af en karensdag kunne være medvirke til at nedbringe det kortvarige sygefravær. Argumentet er, at hvis lønmodtagerne er økonomisk medansvarlige for fraværet, så viser erfaringerne et mindre kortvarigt fravær. Karensdagen blev afskaffet af Folketinget i 1987. I HTS Arbejdsgiverforening mener afdelingschef Ulrik Damm imidlertid ikke, at stigningen i det korte sygefravær er alarmerende. I følge DA's egne tal, har en tredjedel af lønmodtagerne 0 dages fravær om året, en anden tredjedel har mellem 1 og 5 dages fravær, mens den sidste tredjedel har over 5 dages fravær. - Tallene i statistikken forekommer relativt beskedne, men jeg taler også løbende med vore over 7.000 medlemsvirksomheder, og de opfatter ikke sygefraværet som et generelt problem. Mit postulat er, at hvis man hos DA ikke have delt lønmodtagerne op i tredjedele, men i sjettedele, så ville det store sygefravær være i den sidste gruppe, siger afdelingschef Ulrik Damm. - Derfor tror jeg ikke, at der er noget behov for et lovregulerende tiltag, der vil ramme alle medarbejdere, når det er et fåtal, som står med de mange sygedage. I stedet bør man ude på virksomhederne gribe fat i de personer, der gentagne gange melder sig syge, for at finde ud af hvad det reelle problem er, og hvad der rent personalemæssigt kan gøre både af hensyn til den enkelte og virksomheden, siger afdelingschefen. Siden offentliggørelsen af Arbejdsmarkedsrapporten har DA imidlertid taget karensdagen af bordet igen: Direktør Henrik Bach Mortensen, DA, siger i dag efter at blandt andet Socialdemokratiet, Venstre og LO har skudt ideen ned: - Dansk Arbejdsgiverforening har ingen planer om at foreslå karensdagen genindført, selv om det kan konstateres, at den var en effektiv metode til begrænsning af det korte sygefravær. Rapporten peger på en række faktorer, som har betydning for sygefraværets omfang, og som bør overvejes i bestræbelserne på at nedbringe sygefraværet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...