Arbejdsgivere blæser på aftaler

Kritik af handelsfolk for at presse HK-medarbejdere unødigt

Arbejdspladser 27. februar 2003 07:00

AALBORG: - Arbejdsgiverne inden for HK Handels område lader i stigende grad hånt om de overenskomster, de selv har været med til at forhandle på plads. HK Aalborg oplever et stigende antal sager, hvor medlemmerne fyres uden saglige begrundelser. Desuden begår mange arbejdsgivere overenskomstbrud, sagde formanden for HK Handel i Aalborg, Annie Froulund, på HK-sektorens generalforsamling i Aalborg Kongres & Kultur Center i aftes. - Og ikke nok med, at antallet af sager stiger. Vi får også medhold i langt flere sager, end vi hidtil har fået, og det det viser tydeligt, at arbejdsgiverne er på afveje, tilføjede formanden. Grelt billede Annie Froulund er opbragt over, at det står så grelt til på arbejdsmarkedet: - Det er både beklageligt og alt for dårligt. Arbejdsgiverne har jo selv siddet med ved bordet, da overenskomsterne blev indgået. Det er jo det, der er det unikke ved det danske aftalesystem. Hidtil har det været sådan, at når vi havde indgået en aftale, så overholdt parterne hver især deres del af den. I dag skaltes og valtes der med overenskomsterne efter den enkelte arbejdsgivers forgodtbefindende, sagde Annie Froulund. Hun nævnte som eksempel en række sager, hvor arbejdsgiverne mener, at de i butiksoverenskomsterne har mulighed for at aftale "jobløn". Denne mulighed findes kun i en eneste overenskomst, nemlig den for selvstændige brugser. -Når vi har rejst sådanne sager, har vi skaffet medlemmerne betaling for deres overarbejde, og nogle arbejdsgivere har oveni fået en bod for at overtræde overenskomsten, sagde Annie Froulund. Der er indgået en overenskomst, så Føtex kan aftale jobløn med deres mellemledere, men i disse tilfælde er mindstelønnen også væsentlig højere end ellers. HK Handel oplever ligeledes et stigende antal sager, hvor medlemmerne enten ikke har nogen ansættelseskontrakt, eller at kontrakterne er mangelfulde. - Kontrakterne er lovbefalede, og det tossede er, at både arbejdsgiverforeninger og HK er behjælpelig med udformningen af ansættelseskontrakter, siger Annie Froulund. Ifølge formanden snyder arbejdsgiverne også på vægtskålen omkring planlægning af medlemmernes arbejdstid i butikkerne. I de fleste overenskomster har ansatte ret til ni frilørdage i en 16 ugers arbejdsplan, men mange har givet afkald på en række frilørdage uden kompensation. - Er det ikke muligt at få fri om lørdagen, skal man eksempelvis have 1000 kr. mere om måneden eller ret til en uges ekstra ferie. Det er ikke nok at få fri på andre tidspunkter. Endelig nævnte formanden, at det psykiske arbejdsmiljø mange steder er så dårligt, at mange HKere siger deres stillinger op for at gå ud i ledighed. Mange har endog brug for psykologhjælp for at komme på ret køl igen. - Problemet er så omfattende, at handelskarteller, som omfatter både arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, har udarbejdet politikker, så mobning og chikane kan bekæmpes, sagde Annie Froulund.hc

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...