Arbejdsgivere må betale for indgreb i dagpenge

KØBENHAVN: Regeringens plan om at begrænse adgangen til dagpenge kan komme til at koste virksomhederne dyrt. Fagforeningerne er nemlig parat til at svare igen med krav om længere opsigelsesvarsler, så det bliver sværere og dyrere for arbejdsgiverne at fyre folk. Svækkes medlemmernes mulighed for at få dagpenge, vil arbejdsgiverne blive mødt af et modkrav ved de kommende overenskomstforhandlinger, fastslår den nyvalgte formand for Dansk Metal, Thorkild E. Jensen, der som chefforhandler for 210.000 ansatte i industrien om få måneder sætter sig til forhandlingsbordet med arbejdsgiverne i Dansk Industri (DI) for at forhandle nye overenskomster på plads. - De regler for opsigelser, vi har i de nuværende overenskomster, er tæt forbundet med vores arbejdsløshedssystem. Hvis det nu bliver sværere for vores medlemmer at få dagpenge, så kan vi kun modsvare det ved at stille krav om længere opsigelsesvarsler eller nye regler for opsigelse, som sikrer, at vores medlemmer ikke lider økonomiske tab, siger Thorkild E. Jensen til Ritzau. I dag er Danmark et af de lande i Europa, hvor det er lettest for arbejdsgiverne at afskedige folk. Det er en klar fordel for virksomhederne, der relativ hurtigt og smertefrit kan op- og nedjustere antallet af medarbejdere efter ordrebogen. Thorkild E. Jensen påpeger, at det høje danske dagpengeniveau, der sikrer lønmodtagerne mod en voldsom indtægtsnedgang ved ledighed, er en forudsætning for de korte danske opsigelsesfrister. Metalformanden kritiserer regeringen for at spille hasard med hele opbygningen og strukturen på det danske arbejdsmarkedet, der netop er baseret på en kombination af de kollektive overenskomster og et halvoffentligt system til forsikring af de ledige. - Med den virksomhedsopbygning og arbejdsmarkedsstruktur, vi har i Danmark, er der behov for, at vores medlemmer er mobile og fleksible, så de nemt kan skifte fra en arbejdsgiver til en anden. Vores medlemmer accepterer, at der mellem skiftene er nogle kortere eller længere ledighedsperioder, hvor de så til gengæld er sikret dagpenge. Hvis de ikke længere kan være sikre på det, så må vi indrette os efter det i overenskomsterne, så de får et længere varsel til at søge et nyt job, når de er på vej ud af en virksomhed, siger Thorkild E. Jensen. I Dansk Industri (DI) vil man ikke kommentere modpartens eventuelle krav, før overenskomstforhandlingerne går i gang. Hovedorganisationen Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har tidligere udtrykt støtte til regeringens forsøg på at lukke hullerne i dagpengeloven, så man ikke længere kan spekulere i at oppebære supplerende dagpenge i stedet for at tage et job på fuldtid. DA har dog samtidig advaret mod ændringer i dagpengesystemet, der kan give et mindre fleksibelt arbejdsmarked. /ritzau/