Arbejdsgivere vil helst bruge netværket

De fleste stillinger besættes via uformelle kontakter

Gode kontakter er langt vigtigere end opslag og ansøgninger, viser forskningen fra Christian Albrekt Larsen (billedet) og Jacob J. Pedersen, Aalborg Universitet. Foto: Martin Hjorth

Gode kontakter er langt vigtigere end opslag og ansøgninger, viser forskningen fra Christian Albrekt Larsen (billedet) og Jacob J. Pedersen, Aalborg Universitet. Foto: Martin Hjorth

Kun hver tredje dansker i arbejde fandt sit nuværende job gennem formelle opslag. Og hele syv ud af 10 private arbejdsgivere annoncerer deres stillinger via uformelle kanaler - de spørger ansatte og kollegaer, om de kender nogen, der kan bruges. Derfor betyder lediges netværk langt mere end jobsøgning via de officielle kanaler. Sådan lyder de centrale konklusioner i bogen "Ledighedsparadokset, information, netværk og sektion på arbejdsmarkedet", der udkommer sidst i denne måned. Bag bogen står lektor Christian Albrekt Larsen og ph.d.-studerende Jacob J. Pedersen. Begge er knyttet til Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet. Bogen bygger på solide data. Flere end 4000 personer - ledige, folk i arbejde og personaleansvarlige - blev interviewet i årene 2006-2008. Stillinger ikke besat Det vil sige tre år med højkonjunktur og tusindvis af ledige stillinger. Men trods mange ledige med de rette uddannelser opstod alligevel det paradoks, at mange stillinger ikke blev besat. - Der er en gruppe, som arbejdsgiverne helst ikke vil ansætte. De er bekymrede for kvaliteten, så når de får brug for arbejdskraft, så vil de hellere finde personer, som andre kan sige god for. Derfor bruger mange de uformelle opslag, forklarer Christian Albrekt Larsen. Netværk skal være fagligt for at have betydning. Det nytter med andre ord ikke alverden, at mor ringer og taler varmt for datteren - men hvis en ansat kender hende og kan fortælle chefen, at hun egner sig til jobbet, så kan det gøre en forskel. De uformelle opslag hører jobcentrene sjældent om, så de kan ikke anvise folk. Faktisk oplevede forskerne at blive spurgt fra jobcentre, om de ikke kunne fortælle, hvilke virksomheder, der manglede folk. Personer, der aldrig har bidt sig fast i arbejdsmarkedet, har ikke haft mulighed for at skabe sig et netværk. Derfor får de ekstra svært ved at finde job. Men et netværk skal også holdes ved lige, hvis det skal fungere: - Dem, der bevarer kontakten, har de bedste chancer for hurtigt at komme i job. Det bliver sværere og sværere, jo længere ledigheden varer. Samtidig viser det sig også, at hvis man har kontakt mindre end en gang om måneden, så svinder betydningen, siger Christian Albrekt Larsen. Undersøgelsen viser også, at ledige indvandrere ikke har dårlige jobchancer end ledige danskere. Dertil kommer, at indvandrerne i højere grad end danskere forsøger at skabe sig et netværk.