Arbejdsglæde halter

Arbejdsglæden mangler helt eller delvis hos op mod halvdelen af de ansatte på danske kontorer.

Det konkluderer fagforbundet HK/Privat i en ny undersøgelse, hvor man har taget temperaturen på knap 650 medlemmers forhold til deres arbejde. På spørgsmålet om, hvorvidt de føler ¿høj¿, ¿lav¿ eller ¿hverken høj eller lav¿ arbejdsglæde, svarer 47 procent ¿hverken høj eller lav¿, 8 procent svarer ¿lav¿ og 45 procent ¿høj¿. Svend-Erik Hermansen, der er arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat, mener, det er positivt, at næsten halvdelen er rigtig glade for deres job. Men han finder det bekymrende, at der fortsat er så stor en gruppe, som føler mistrivsel eller udtrykker en ligegyldig holdning. - I de seneste år er det psykiske arbejdsmiljø kommet til at tælle mere og mere, og når man tænker på, at man tilbringer 37 vågne timer om ugen på sit job, så synes jeg, det er skræmmende, hvis det ikke bibringer én glæde. Mennesker trives jo af at trives, og når man kradser lidt i overfladen på dem, der siger, de ligger midt imellem høj og lav, så er det min erfaring, at de i virkeligheden er på vej over i at føle lav arbejdsglæde, siger Svend-Erik Hermansen. Når HK¿erne bliver spurgt, hvad de vægter højest ved et godt job, svarer 60 procent et spændende jobindhold, mens kun 12 procent efterlyser højere løn. Derfor opfordrer HK arbejdsgiverne til at skabe mere spændende rammer for de ansatte og fokusere på et godt arbejdsmiljø. Hos Dansk Erhverv, der repræsenterer arbejdsgiverne, er arbejdsmiljøchef Rikke Ørum enig i, at fokus på arbejdsglæden er vigtig. - Arbejdsglæde giver folk lyst til at blive og måske gøre en ekstra indsats, og det tror jeg, mange virksomheder er klar over. Der er for eksempel kommet større opmærksomhed på, at chefer skal være i besiddelse af det, man kalder følelsesmæssig intelligens, siger Rikke Ørum. Hos Ledernes Hovedorganisation mener arbejdsmiljøchef Lars Andersen også, det er vigtigt at medarbejderne kan udvikle sig. - Arbejdsglæden er højoktanbrændstof, som moderne virksomheder er afhængige af, siger han.