Arbejdsmiljø

Arbejdsglæde

[ Følgende 10 forhold har størst indflydelse på danskernes arbejdsglæde: 1: Udfordringer i jobbet 2: Medarbejderens indflydelse på planlægningen 3: Den nærmeste leders evne til at motivere 4: Ledelsens evne til at sætte handling bag ord 5: Tryghed i ansættelsesforhold 6: Den nærmeste leders faglige kompetence 7: Den nærmeste leders evne til at uddelegere ansvar 8: Den information medarbejderen skal bruge for at udføre jobbet 9: Muligheden for ansvar i jobbet 10: Den nærmeste leders evne til at planlægge og prioritere ressourcerne. Listen bygger på analyser af medarbejdernes tilfredshed, som DIEU har foretaget for en række kunder gennem de seneste 10 år, og ifølge DIEU er databasen så omfattende, at den med meget stor statistisk sikkerhed er i overensstemmelse med de reelle forhold.