Arbejdsgruppe skal sammenligne tandplejen

FARSØ:I Farsø Kommune får børnene tjekket deres tænder hos de praktisterende tandlæger, og så afregner kommunen med dem. Det samme gælder i Løgstør og Aalestrup Kommuner, mens Aars Kommune har en skoletandlæge. Fordele og ulemper ved de to modeller skal nu endevendes af en ny arbejdsgruppe, som bliver nedsat til formålet. Det er arbejdsgruppe nummer 50 i den lange række af tværkommunale grupper, der er i fuld gang med at forberede kommunesammenlægningen om halvandet år. Nogle ser på skoleområdet, andre på dagplejen, bibliotekerne, ældreområdet, veje eller noget helt sjette. Fælles for dem alle er, at de for tiden blot er i gang med at registrere, hvordan tingenes tilstand er i øjeblikket ude i de fire kommuner. Først senere kommer man til at se på, hvordan det eventuelt skal se ud i fremtiden. - Vi udreder, hvordan verden ser ud. Så bliver det politikerne, der skal gå ind og sætte serviceniveauet, siger Freddy Nederby Kristensen, børne- og kulturchef i Aars Kommune. Det er ham, der har taget initiativ til arbejdsgruppe nummer 50, som også skal se på sundhedsplejen og skolelæge-situationen. Med hensyn til skolelægen håber Farsø Kommunes socialudvalgsformand Jens Chr. Pedersen (S), at det bliver nemmere at få besat stillingen, når det er en større kommune, der søger. Socialudvalget har netop sagt nej tak til en forespørgsel fra Nordjyllands Amt om at bidrage til en vagtordning på tandplejeområdet. - Vi vil ikke være med til at finansiere ordningen på nuværende tidspunkt, idet vi ikke har en kommunal tandpleje. Men efter kommunesammenlægningen har vi en ny situation, og så er det da muligt, at vi kan lave en vagtordning i den nye storkommune, siger Jens Chr. Pedersen.