Arbejdsgruppe skal se på regler for etik i forskning

KØBENHAVN:Forskningsstyrelsen har udpeget den arbejdsgruppe, som efter balladen om miljødirektør Bjørn Lomborg skal undersøge, om der er brug for at ændre de etiske regler, når forskere formidler deres resultater. Gruppen skal vurdere behovet for justeringer i arbejdet i UVVU, Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Dette organ fik voldsomt på hattepulden, efter at medlemmerne i januar kendte den omstridte direktør for Institut for Miljøvurdering "i strid med god videnskabelig skik". Derefter bad videnskabsminister Helge Sander (V) Forskningsstyrelsen se på sagen. Arbejdsgruppen får otte medlemmer. Formanden, professor i statskundskab Mogens N. Pedersen, Syddansk Universitet, blev udnævnt allerede for flere uger siden.De øvrige syv medlemmer er: Kontorchef Eva Zeuthen Bentsen, Amtsrådsforeningen, forskningsdirektør Egon Bech Hansen, Danisco, professor Peter Gundelach, Københavns Universitet, vicedirektør Hans Peter Jensen, Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring, journalist, civilingeniør Pia Jørnø, Foreningen af Danske Videnskabsjournalister, rektor Lars-Henrik Schmidt, Danmarks Pædagogiske Universitet, overlæge og professor Else Tønnesen, Århus Kommunehospital. De otte er alle udpeget af Forskningsstyrelsens direktør, Jens Morten Hansen, efter forslag fra en række organisationer. - Efter min vurdering er det lykkedes at sammensætte en gruppe, som er dækkende for de forskellige interesser og synspunkter, der findes i dansk forskning, når det drejer sig om forskningsetiske regler, siger han i en kommentar. Arbejdsgruppen har blandt andet fået i opdrag at justere definitionen af begrebet "videnskabelig uredelighed" og skal også tage stilling til, hvilke former for produkter UVVU kan bedømme. Der har været rejst kritik af, at UVVU overhovedet befattede sig med klagerne over Bjørn Lomborgs bog, "The Skeptical Environmentalist", da der efter fleres mening ikke er tale om et videnskabeligt værk, men om en debatbog. Desuden skal arbejdsgruppen se på, om det vil være formålstjenligt at offentliggøre de interne arbejdspapirer bag UVVU's afgørelser, og på, om UVVU skal blive bedre til at begrunde og formidle sine kendelser. Også gruppens formand, Mogens N. Pedersen, er tilfreds med sammensætningen. Han mener, at medlemmerne desuden skal overveje, om forskningsinstitutionerne selv kan spille en forebyggende og disciplinerende rolle for at undgå videnskabelig fusk. /ritzau/