Lokalpolitik

Arbejdsgruppe: - Vi må videre

Satser på bedre klubhus-faciliteter i Vindblæs i stedet for multicenter

VINDBLÆS:- Jeg er pokkers ærgerlig, men vi må videre. Sådan lyder det fra Anders Myrup fra arbejdsgruppen bag multicentret ved Vilsted-Vindblæs Skole. Centret er netop blevet dødsdømt, fordi Lokale- og Anlægsfonden har stillet meget store krav for at yde tilskud til etableringen af centret. Derfor har arbejdsgruppen bag centret set sig nødsaget til selv at standse det videre arbejde med centret, der skulle omfatte et 242 kvadratmeter stort aktivitetshus til f.eks. idrætsaktiviteter, amatørteater, udstillinger, forsamlinger, bankospil, familiefester samt et klublokale med køkken, it-café og juniorklub. Klubhuset med internetcafé skulle desuden anvendes som værested og fritidsklub for 10-14 årige, der ikke kan tilbydes en plads i skolefritidsordningen. Fra mange sider er der givet lovning på økonomisk støtte til projekt, der var beregnet til at ville koste ca. fem mio. kr. Projektet har fået politisk opbakning fra kommunalbestyrelsen efter at der blev lavet en plan om at centret skulle være en selvejende institution. Lokale-og Anlægsfonden var ansøgt om 1,9 mio. kr. for at arbejdet kunne sættes i gang. Fonden ville dog kun støtte projektet, hvis en række krav blev opfyldte - blandt andet flere omklædningsrum og toiletter samt foyer med adgang til alle faciliteter. Et af kravene var, at samtlige toiletter skulle indrettes til handicappede. Arbejdsgruppen havde tænkt sig, at man kunne nøjes med, at et par af toiletterne i centret skulle være indrettede til handicappede. Hvis multicentret skulle have været udvidet med alle de krævede forbedringer, så vil det efter arbejdsgruppens opfattelse fordyre projektet med en halv til en hel mio. Da Lokale- og Anlægsfonden kunne stille arbejdsgruppen en mio. kr. i udsigt, ville pengene altså være brugt på de forbedringer som fonden selv forlangte for at støtte projektet - og der ville stadig mangle ca. 1,9 mio.kr. - Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke er ked af beslutningen efter det store forarbejde, vi har lagt i det. Men det kan ikke nytte noget at gå helt i sort. Vi må videre, og det betyder, at vi i arbejdsgruppen har besluttet at satse på et mindre ambitiøst projekt, der sigter på at skaffe boldklubben et nyt klubhus i tilknytning til fodboldbanerne i midtbyen, siger Anders Myrup. Idéen om et multicentret i ved Vilsted-Vindblæs Skole udsprang egentlig af tanker om netop et klubhus ved boldbanerne i midtbyen. Herefter blev idéen om i stedet at lave et mulitcenter ved skolen og flytte klubhus og fodboldbaner hertil født. - Man kan sige, at vi går tilbage til det egentlig udgangspunkt og forsøger at etablere klubhus omkring de eksisterende baner, siger Anders Myrup, der finder, at arbejdsgruppen har udtømt alle muligheder med hensyn til at finde andre fonde end Lokale- og Anlægsfonden til at yde tilskud. - Det vil givetvis være skønne spildte kræfter at bruge ret megen mere tid på at finde en løsning omkring et center ved skolen, siger Myrup, som finder, at multicentret ville have givet området et løft. - Man må nok konstatere, at vi bliver nødsaget til at arbejde videre med den næstbedste løsning. Personligt finder han den nuværende løsning med det eksisterende klubhus på den ene side af hovedvejen og boldbanerne på den anden side uholdbar.