Lokalpolitik

Arbejdsgrupper skal kigge på fremtidsmuligheder i Tversted

Efter borgermøde på Klitgården kan interesserede melde sig til arbejdet

TVERSTED:En udviklingsplan for Tversted er i sigte. En arbejdsgruppe vil i den nærmeste fremtid formulere opgaven. Arbejdsgruppen vil i samråd med Tversted Borger- og Turistforening i løbet af kort tid indkalde til borgermøde på Klitgården. Herefter kan der komme gang i forskellige arbejdsgrupper, hvor interesserede kan melde sig. Midtbyens fremtid har også tidligere været ivrigt debatteret. Initiativet blev taget efter et borgermøde med 30 deltagere 28. oktober sidste år om Leader+ -projekter, der er en EU-støttet ordning, der især tager sigte på at støtte landsbyer. Det fortalte formanden for Tversted Borger- og Turistforening, Kjeld Larsen, da der var generalforsamling på Tannishus i Tversted. 2002 har været et travlt år for foreningen, som nu har 288 medlemmer. Gør-byen-ren, Sankthans-aften på stranden, Tversted Marked, Blå Flag-dagen og fiskeaften er nogle eksempler. Et af de helt store arrangementer var med Aalborg Symfoniorkester og Poul Dissing som solist. Der kom 2200 gæster, og de fik en virkelig uforlignelig sommeraften. - I år bliver det 15. august, vi får symfonikoncerten, oplyste Kjeld Larsen. Vi har hidtil fået støtte fra det meste af byen til det arrangement fra sponsorer eller som frivillig arbejdskraft, og det glæder os meget. Og midt i en lidt grå oktober kom så Jazzy Days med festlig og liflig jazz-musik i Tversted. - Hvem husker ikke opvarmningsaftenen i Brugsens garage. Der var rigtig mange gode jazz-oplevelser, og Tversted bliver endnu mere kendt viden om med disse musikalske dage. Formanden for Tversted Borger- og Turistforening sagde tusinde tak til gruppen bag Jazzy Days med Thomas Østergaard i spidsen. - Vi lovede sidste år et kort med lokale cykelruter. Det er nu kommet og er blevet udleveret til mange. Men turene er ikke alene forbeholdt turister. Så ud i garagen, stig op på cyklen og lad så den nye guide lede dig rundt i landskabet, opfordrede Kjeld Larsen. En skulptur er på vej til Tversted. Den vil komme til at stå på hjørnet af Tannisbugtvej og Østervej. Efter en yderst sindrig udvalgsbehandling i Hirtshals Kommune kan der snart fastsættes en dato for afsløring og indvielse. - Vi har tidligere drøftet det uheldige i, at Tversteds helårshuse kunne gå hen og blive sommerhuse. Vi kan ikke gøre ret meget, men vi følger det med stor opmærksomhed. Trods alt må vi heldigvis konstatere, at Tversted fortsat fremtræder som en helårsby. Tversted Borger- og Turistforening følger de kommende projekter omkring Skolevej og trafikforhold ved Tversted Skole. - Det kan ind i mellem synes noget kaotisk, når bilende forældre og alle næsten på en gang skal læsse børn af på en lille parkeringsplads, tilføjede formanden. Der var en tak til Hirtshals Kommune for den flotte gadebelysning, der nu også er kommet op i Kirkebyen. Og ligeledes tak for, at Hirtshals kommune var så venlige at overtage tømningen af de grønne affaldsbeholdere. - Selv om der engang imellem også lyder kritik, så synes vi, at strandrensningen bliver udført på en udmærket måde. Tversted Borger- og Tursitforening er også kommet til vejs ende med opsætning af de smukke bænke i byen. - Turistsamvirket for Hirtshals Kommune er nu blevet nedlagt, og en ny konstruktion med udgangspunkt i de tre turistforeninger er på vej. Samarbejdet vil sikkert blive mere projektorienteret fremover, men det er just nu i støbeskeen. Turistsamvirket fandt nok aldrig en blivende form, og gennemslagskraften var til at overse, oplyste Kjeld Larsen - Vi har et turistbureau med dygtige medarbejdere, men vi kan mærke, at vi har fået mere konkurrence med hensyn til feriehusudlejningen. - De meget store overskud herfra til gavn for vor forening - og dermed også Tversted - kommer næppe igen lige foreløbig. Der er stagnation i omsætningen for feriehusudlejning, men dog en flot fremgang på fem procent på udlejede uger og stor fremgang i 1. og 2. kvartal. Alligevel er det svært at leve op til tidligere tiders resultater. Markedsføringen er blevet dyrere, og portoudgifterne stiger meget, sagde formanden. Tyskerne tegner sig stadig for 85 procent af de udlejede uger, mens danskerne står for 12 procent. - Tannisby Camping løb ind i en større rørskade i sanitetsbygningen. Vi har samtidig med udbedringen ajourført forholdene, så de er blevet fremtidsorienterede. Det er trods alt 32 år siden, bygningen blev opført, og resultatet glæder vore campister meget, sagde Kjeld Larsen. Der er tale om en form for generationsskifte, når det drejer sig om de tyske campister. Færre fastliggere, men alligevel en stigning i det tyske turistovernatningstal. - De tyske turister udgør godt halvdelen af belægningen, hvor der naturligvis også kommer mange danske - knap 11.000 overnatninger. Jeg nævner det her, fordi der har været megen fokus på, om de tyske turister fortsat vil komme herop. Og det vil de gerne. Sæson 2002 havde en svag stigning i overnatningstal og præsterede knap 28.000. Et noget uroligt udemarked vil sikkert betyde en fin fremgang i 2003. Det var Viggo Bilde, Tversted, der var dirigent ved generalforsamlingen på Tannishus.