Lokalpolitik

Arbejdshandskerne på

Tak til NORDJYSKE for at kickstarte debatten om, hvorledes Nordjylland får tilsikret den nødvendige vækst og velfærd.

I og for sig den samme debat, som er nødvendig for nationen for på sigt at sikre Danmarks konkurrencedygtighed i et globalt samfund. ”Hvad er Nordjylland værd?” er et pudsigt spørgsmål. Og dog. Et meget nordjysk spørgsmål, for det giver jo en form for tryghed at gøre sin værdi op i kroner og ører. Men den værdi er en ren illusion. Tallet er intet værd på grund af den stigende konkurrence fra andre regioner og landsdele og ikke mindst fra udlandet som direkte konsekvens af globaliseringen. Hvis ikke regionen udvikler sig, er den jo under afvikling. Og spørgsmålet bærer mere præg af afvikling end udvikling. Nordjylland kunne lade sig inspirere af Singapores forretningsmodel ved at etablere et nordjysk selskab, ”NORTH”, med ét formål; at sælge Nordjylland som et specielt gunstigt ”erhvervsmæssigt laboratorium” til internationale selskaber og universiteter. For at styrke tilgangen af investorer til regionen, der udnævnes ”nordjyske-ambassadører”, som udstationeres i en række lande med henblik på at fange de investeringer, som ellers ville være foretaget i f.eks. Asien og trække disse til Nordjylland. For at tilsikre en fornuftig sammenhæng mellem idéer og gennemførelsen af disse skal der rekrutteres skarpt profilerede, professionelle kapaciteter til NORTH’s direktion og bestyrelse fra hele landet og bestå af repræsentanter fra såvel universiteter som erhvervslivet. Det fælles karakteristika skal være lysten og evnen til at levere resultater til gavn for Nordjylland. Derudover skal NORTH naturligvis finde sammen med indflydelsesrige politikere som vil understøtte visionen gerne fra landsdelen, men også udenfor. Nordjylland har allerede mange dygtige og driftige indbyggere, men tempoet og ambitionsniveauet skal sættes op. Det er en svær udfordring, fordi den nordjyske kultur er helt speciel. Således består udfordringen af tre hovedkomponenter: 1. En vision, som tilsikrer, at kapital og dermed investeringer, arbejdspladser og velfærd flyder til Nordjylland. 2. En langsigtet forretningsudviklingsplan, som ledes og gennemføres af erfarne eksperter fra erhvervsliv/universiteter. 3. En nytænkning hos nordjyder Fremfor at tænke, hvordan regionen bedst muligt kan indrette sig efter EU’s tilskudskasser, bliver landsdelen nødt til at trække en dyb indånding og skabe forudsætninger for egen finansiering og vækst. EU’s bidrag er udmærkede, hvis de går til investeringsformål som medvirker til vækst og langsigtet dynamik til gavn for alle regionens borgere, men omvendt skal EU undgå at blive en ”sovepudde” som kunstigt holder en syg patient i live. NORTH skal være brobygger mellem fortid, nutid og fremtid. Derfor skal projekter i planen ikke nødvendigvis konkretiseres af vi danskere selv. Men udelukkende processen for hvordan væksten og velfærden tilsikres. Vi skal nemlig være forsigtige med ikke at udvikle en ”syvpattet ko”, hvis behovet viser sig at være et andet og derfor har ikke-nordjyders idéer været forfriskende, men svært at sætte kompasset efter. Det er gennem kundetilfredshed, at nordjyderne på sigt kan tilsikres en dynamisk region. Jeg har ofte været udsat for, at de produkter, som ingeniørerne har udviklet – uden kunde-feedback – ikke modsvares af en efterspørgsel og derfor bliver til en dyr fiasko for initiativtager. NORTH skal ud på de internationale markeder og lytte til, hvilke uudnyttede behov regionen kan tilfredsstille og den vej rundt ”strikke den rigtige pakke” sammen, som tilfører de nødvendige investeringer og kapital. Der er ikke behov for, at Nordjylland medio 2006 selv har svaret på alle de aktiviteter, som skal gennemføres for at udvikle og vedligeholde sine konkurrencemæssige stærke sider – disse bliver udviklet i processen som en dynamisk karrusel solidt baseret på inspiration fra det internationale samfund. Hvis man på kort sigt kunne få et par internationale anerkendte og seriøse foretagender til at gennemføre investeringer i Nordjylland, vil ”domino-effekten” træde i kraft, og andre vil følge. Derfor er en af de mest afgørende forudsætninger for at et ”turn-around”-program lykkes, at NORTH eksempelvis konkret lader sig inspirere af det nationalt ejede selskab i Singapore, Economic Development Board (EDB), og eventuelt indgår i en form for partnerskab. Min erfaring med Singapore er klart, at man strækker en hånd ud til enhver som er målrettet og ambitiøs og de indgår gerne samarbejde på kryds og tværs af landegrænser. Når NORTH har foretaget sine indledende analyser og gennemført interviews med potentielle international selskaber og testet forhåndsinteresse under visse finansielle rammer, sætter selskabet og myndighedsorganer sig sammen med Christiansborg og får designet en model, som tilgodeser regionens udfordringer. Det oplæg bygger forhåbentlig på de styrker inden for fiskeri, landbrug, turisme og teknologi, som landsdelen har i forvejen, men sikkert også nye. Hvorfor ikke lave en forsøgsordning på 15 år, hvor landsdelen omvendt også ”betaler” en andel tilbage til samfundet, såfremt projektet bliver en succes? Hvis visionen blev gennemført, ville det jo være fabelagtigt, hvis landsdelen kunne fungere som Danmarks eksempel på at foretagsomhed, struktureret kreativitet og dynamik og hvem ved måske endda på internationalt niveau? Hvorfor ikke? Men det kræver, at nordjyderne står sammen om projektet og støtter 100 pct., og det bliver sikkert den største udfordring jf. pkt. 3, idet nogle vil synes, at projektet er for kapitalfokuseret og for ”virksomheds-funderet”. Glem retorikken, semantikken og skatteprocenter. Alle har samme mål, og hvis ikke der meget snart gennemføres radikale nytænkende projekter solidt piloteret i en vækst-dynamo, vil Nordjylland komme i en ”spændetrøje” og blive en region, som tager de ikke værdiskabende og lønsomme projekter, som ingen andre gider investere i. Det bør regionen ikke tillade nu, hvor mulighederne stadig er mange. På med arbejdshandskerne – Nordjylland har meget at byde på.