Turisme

Arbejdskraft til turistkontor

SINDAL:Borgmester Søren Risager (V) har ganske vist sæde i Sindalegnens Turistforenings bestyrelse, men det er meget lidt sandsynligt, at han har været medforfatter af en ansøgning på 200.000 kroner fra foreningen, som økonomiudvalget netop har behandlet. I hvert fald besluttede et enigt udvalg, at man ikke kunne bevilge så stort et beløb til den lokale turisme, der på grund af mandskabsmangel ikke ikke ser sig i stand til opretholde driften på kontoret med billetsalg m.m. Som svar på ansøgningen har politikerne nu bedt socialforvaltningen om at finde en person, der kan begynde hurtigst muligt i støttet beskæftigelse på turistkontoret. Kommunen er i øvrigt villig til at tage lønudgiften på sin kappe året ud, men fra næste år lægges der så op til, at udgiften overgår til turistforeningens budget.