Arbejdsledige får en revanche

"Projekt Revanche" skal få arbejdsledige med psykiske problemer tilbage på arbejdsmarkedet

NY FREDERIKSHAVN: Sygedagpenge- og kontanthjælpsmodtagere i Østvendsyssel, som befinder sig i grænseområdet mellem det psykiske, psykiatriske, socialpsykiatriske og revalideringsmæssige felt, får nu en chance for at få hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Initiativtager er RevalideringsCenter Frederikshavn, som i samarbejde med Frederikshavn Kommune har stablet Projekt Revanche på benene. - Vi synes, der har manglet et tilbud til denne gruppe arbejdsledige, som førhen bare fik tildelt pension, men som faktisk har ressourcer at tilbyde arbejdsmarkedet, siger leder af RevalideringsCenter Frederikshavn, Ole Schwarz. RevalideringsCenter Frederikshavn har nu påtaget sig den opgave at klarlægge hvad den ledige kan, og i hvilket omfang han eller hun kan fungere på arbejdsmarkedet. Små skridt Kurserne for de ledige med psykiske problemer er bygget op som RevalideringsCentrets andre kurser, men på grund af kursisternes psykiske hindringer er der afsat dobbelt så meget tid. - Helt konkret er forløbet otte måneder langt, og vi arbejder enten individuelt eller gruppevis med kursisterne. Vi forsøger at klarlægge, hvorfor den enkelte ikke er på arbejdsmarkedet, hvilke fysiske og psykiske hindringer der er og hvilke muligheder den enkelte har, siger Ole Schwarz. Foruden "undervisningen", der især handler om at få kursisterne til at tro på sig selv og erkende sine barrierer, er der også et 12-ugers praktikforløb, og i den forbindelse har 57 virksomheder i Skagen, Frederikshavn og Sæby meldt sig på banen som praktiksteder. - Det er vi glade for. For ofte er arbejdsgiverne bange for at ansætte personer med psykiske problemer, så projektet kan på den måde også være nyskabende for virksomhederne, siger Ole Schwarz. Formål Når de otte måneder er overstået har kursisterne forhåbentligt fundet tilbage til arbejdsmarkdet - eller fundet en vej dertil. - Vores motto er: Ingen kan alt, men alle kan noget. Og vi ønsker derfor at finde afklaring på, præcist hvad den enkelte kan, siger Ole Schwarz, som erkender, at det selvfølgelig ikke altid er muligt at hjælpe alle. - For nogle vil det være urealistisk at vende tilbage til arbejdsmarkedet, men så har vi dog fundet ud af dét, og personen kan komme videre til pensionssystemet, siger Ole Schwarz. Støttemidler At et revalideringscenter arbejder med kursister med psykiske problemer er noget helt nyt, men åbenbart et tiltag, som Arbejdsmarkedsstyrelsen har fundet rigtig godt. Således har Arbejdsmarkedsstyrelsen givet en million kroner til projektet, og på baggrund af styrelsens holdning har projektet også modtaget 2,3 millioner fra EUs mål-3 midler. Det betyder, at RevalideringsCenter Frederikshavn har kunnet ansætte en psykolog og en pædagog til projektet, og at der er råd til at afholde to kursusforløb for i alt cirka 36 kursister. - Det første hold begyndte 19. september og det nye hold starter op om otte måneder, siger Ole Schwarz. Og da arbejdet med kursister med psykiske vanskeligheder er nyt for RevalideringsCenter Frederikshavn, bliver kurserne fulgt nøje af en evalueringsenhed fra Århus. - Vi vil hele tiden se på, hvordan vi gør tingene, og hvordan vi kunne have gjort det anderledes. På den måde skulle vi gerne være klædt på til at arbejde videre med disse målgrupper, når selve projektperioden slutter 31. december 2006, siger Ole Schwarz. Desuden er det meningen, at RevalideringsCenter Frederikshavn skal dele sine erfaringer med andre revalideringscentre, så de kan bruge erfaringerne i forbindelse med lignende arbejde.