Rørholt

Arbejdslørdag

RØRHOLT:Rørholt Idrætsforening har i dag arbejdslørdag på Rørholt Gamle Skole, hvor klubben har til huse. Da sommeren er overstået, er der mange ting, der skal laves på skolen og på stadion. Der er blandt andet rengøring, oprydning, små reparationer med mere. Alle interesserede kan deltage. Der lægges ud med kaffe og rundstykker. Bestyrelsen understreger, at der altid er brug for en ekstra hånd i en time eller to.