Lokalpolitik

Arbejdsløs-hed i skævt Danmark

De tragiske tab af arbejdspladser i Pandrup og Nørresundby fornylig har udløst megen debat, herunder har to Venstre-ministres besøg i Pandrup øget trangen til kritik. I denne spalte har vi oplevet Pandrups Venstre-borgmester gå i rette med lokale KAD-repræsentanter, der betvivler regeringens gode vilje til at hjælpe, ligesom borgmesteren imødegår sin (socialdemokratiske) Aalborg-kollegas påstande om at den voksende lokale arbejdsløshed skulle kunne henføres til den nuværende (grimme) regering. Det er alt sammen så sørgeligt traditionelt og forudsigeligt: Når krybben er tom, bides hestene, så vi nu (igen) skal have bekræftet den gamle historie om det umådeligt store- og gribende svælg mellem "arbejde" og "kapital", mellem "rig" og "fattig", altså her: mellem vore pt. største regeringsparti og ditto oppositionsparti. Derfor følgende appel til vore lokale politiske aktører af diverse politiske kulører: kunne I ikke, bare en liden stund, spare os for det evindelige præk om forskellene mellem V og S! Prøv i stedet at turde indrømme, at i denne alvorlige situation er der et langt vigtigere skel: Skellet mellem det rige og fremstormende Øst-Danmark og det fattige og skæve Nord- og Vest-Danmark? Kommet så langt, kunne man begynde at nærlæse de mange jubelhyl i hovedstadspressen, hvoraf det fremgår, at nu vil "alle" "ansvarlige" landspolitikere gøre noget ved det skæve Danmark; sagen er, at "pokker om de vil!" det er blot politisk korrekt frihjulsretorik. Når to af Nordjyllands mere begavede politikere, Pandrup-borgmesteren og amtsborgmesteren, begge udtaler advarsler mod fremtidig reduktion at statslige arbejdspladser i regionen har de jo evig ret, men er blot alt for beskedne. De skal sigte meget højere og over for "København" rejse krav om udflytning af statslige arbejdspladser. Ikke at man, som klodset foreslået, skal udflytte Rigsarkivet, der hører hjemme i Hovedstaden; ejheller de centrale ministerielle departementer, men derimod af de mange styrelser m.v. der, med moderne teknologi (vi er jo så stolte over Storebæltsbro, Internet osv.) mageligt kan flyttet ud i det nu altfor skæve Danmark; ... hvis det altså ikke lige var for mageligheden hos de københavnerfikserede embedsmænd. Det er da temmelig ironisk, at vi heroppe i "udkanten", udover at betale til den megen hovedsstads-finkultur, nu også skal underholdes om en Metro, der ikke virker, og også snart skal til at betale (mere) til den. Vi skal have ondt af deres boligproblemer og trafikstøj, der er en logisk følge af at en trediedel af landets indbyggere absolut skal klumpe sig sammen i det østlige hjørne af landet; alt sammen fordi Christiansborgpolitikerne er hunderædde for "tvangsudflytning" af dele af den statslige administration og ikke tør, hvad man i vort langt større svenske naboland længe har gjort. Udflytning af statslige styrelser medfører ikke blot at befolknings-, bolig og trafikpresset på en forstoppet hovedstad lettes, men også at fattige udkantsområder for tilskud af nye skatteydere, samt ydermere at udflyttede embedsmænd, der jo ikke kun servicerer landets borgere, men også landspolitikerne, kunne få samme politikere til at tænke lidt mindre stereotypt "københavnsk". Jeg erindrer ubeskedent om tidligere oplysning om, hvordan jeg som nyansat i Matrikeldirektoratet i slutningen af 60'erne, på første parket oplevede det massive surmuleri fra hovedstadsfikserede embedsmænd ved planerne om udflytning af Matrikelvæsenet samtidig med landinspektøruddanelsen flytning fra Landbohøjskolen til Aalborg; morsomt nok de samme embedsmænd, der skulle give deres gode, "uvildige" og "neutrale" råd til politikerne m.h.t.udflytningsplaneren. Vi ved, hvordan det gik. Her påstås ikke, at en placering af Matrikelstyrelsen i Aalborg vil betyde en øjeblikkelig beskæftigelsesforbedring for arbejdsløse slagteriarbejdere. Ejheller at en Skov-og Naturstyrelse i Brønderslev vil betyde, at Pandrups loddedamer får job i næste uge. Det påstås ejheller, at udflytning generelt vil være en mirakelkur. Derimod påstås det, at en passende udflytning af statslige arbejdspladser vil være en nødvendig del-parameter hvis vi vil opnå et mindre "skævt Danmark" og dermed mere anstændig spredning af arbejde og velstand. Derfor: S-amtsborgmester og V-Pandrup-borgmester: glem jeres ligegyldige ideologiske forskelle; alliér jer med alle gode lokale kræfter, skru bissen på og forklar Christiansborg, at vi ikke vælger vore landspolitikere for at de skal overdrage vigtige beslutninger til deres embedsmænd, der øjensynligt tror man får tuberkulose af at flytte vest for Ringsted. M.C.Holst, Vollerupvej 49, Em ved Vrå, er landinspektør. E-mail: cvholst@get2net.dk