Børnepasning

Arbejdsløse skal også have passet børn

Børn skal ikke bagest i køen, fordi forældre er uden job

PANDRUP:Skal børn af arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere bagest i køen, når de står på en venteliste til børnehaverne i kommunen. Det spørgsmål skal politikerne i Pandrup Kommune tage stilling til, fordi reglerne på området bliver lavet om. Fra nytår kan kommunerne i højere grad end nu vælge blandt de børn, som får en plads i institutionerne, når der er venteliste. Hidtil har børnene fået plads i den rækkefølge, der er født, men de nye regler giver altså mulighed for at vælge mellem børnene, så kommunen kan vurdere, hvem der har mest brug for pladsen uden at skele til hvor lang tid, børnene har stået på ventelisten. Men umiddelbart er formanden for børne- og kulturudvalget, Henrik C. Pedersen (V), ikke indstillet på, at principperne i Pandrup Kommune skal laves om. - Jeg synes, at de kriterier, vi har i dag, er meget fornuftige. Jeg vil nødig være den, der skal være med til at vælge, om det skal være Per eller Poul, der skal have en plads. Hvis vi bruger andre metoder, kan det give større frustrationer hos forældrene, siger Henrik C. Pedersen. Der har især været problemer med ventelister ved Blokhusvejens Børnehave og Cannerslundvejens Børnehave i Pandrup. Det har ført til, at forældre skal have passet deres børn i Kaas i stedet for Pandrup, og det har nogle forældre haft svært ved at acceptere. Allerede i foråret skete der en tilpasning af reglerne i Pandrup Kommune. Ændringerne betyder, at søskende til et barn, der i forvejen går i den børnehave, som forældrene gerne vil have passet deres barn i, får fortrinsret til ledige pladser. Samtidig blev det besluttet, at et barn kun kan skifte børnehave i august og ikke midt på året. Kommunen har altså allerede kommet forældre i møde, efter at den har modtaget klager, og det vil ikke være hensigtsmæssigt at ændre reglerne igen, lyder Henrik C. Pedersens umiddelbare vurdering. Udvalgsformanden finder det ikke fornuftigt, at eksempelvis børn af arbejdsløse skal bagest i køen. Det skyldes, at arbejdsløse jo gerne skal i arbejde, og det vil være uheldigt, hvis deres børn bliver henvist til en anden børnehave end den foretrukne, bare fordi en forælder har været uden job i en periode, mener Henrik C. Pedersen. Socialminister Henriette Kjærs (K) argument for at lave reglerne om fra nytår er blandt andet, at mange kommuner mener, at det er for ufleksibelt at anvise pladser i institutioner ud fra alderskriteriet. Børnerådet advarer imidlertid mod at foretage forskelsbehandling af arbejdsløses børn og opfordrer socialministeren til at droppe forslaget.