Arbejdsløse: - Vi vil behandles ordentligt

3F Midtvendsyssel i Brønderslev indbød for første gang i afdelingens historie de arbejdsløse til et møde, hvor de ledige selv var med til at sætte dagsordenen for hvad der skulle diskuteres.

Mødet blev holdt som led i det forbundet kalder "SKÆVT"- kampagnen. Omkring 35 mødte op og hørte på oplæg fra Peder Bæk fra Skive, der som arbejdsløs sidste vinter tog initiativ til at starte arbejdsløshedsbevægelsen "Behandl os ordentlig selv om vi er arbejdsløse" På mødet fortalte Peder Bæk om sin egen situation som arbejdsløs, og hvordan han fik etableret et netværk sammen med andre arbejdsløse, hvor de satte fokus på den planløse aktivering, og regeringens stramninger for arbejdsløse, hvor bl.a. dagpengeperioden er halveret til to år. Desuden skæres uddannelsessytemet inden for AMU og VUC drastisk ned for fagbevægelsens målgruppe. Peder Bæk har sammen med andre fra initiativgruppen været rundt i mange fagforeninger landet over, hvor der er blevet etableret et netværk af kontaktpersoner og arbejdsløshedsudvalg, der ved flere lejligheder har taget kontakt til folketingspolitikere, og især Beskæftigelsesministeren. På mødet i Brønderslev var der stor spørgelyst, og mange arbejdsløse fortalte deres egen historie om hvordan de oplevede at blive kastet rundt i systemet fra det ene planløse kursus til det andet. Flere fortalte om virksomhedspraktik og løntilskudsjob, som ikke giver ordinært arbejde, men tværtimod virker som en trussel for dem der er i fast arbejde. - De arbejdsløse gav udtryk for, at det er et stort problem, at timerne i aktivering og virksomhedspraktik ikke tæller timer i A-kassen, som ved ordinært arbejde. Der var bred enighed om, at det er et problem som en kommende arbejderregering straks må tage fat på, da det vil betyde, at mange tusinde ellers vil miste retten til at få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, fortæller Brian Andersen fra 3F Midtvendsyssels valgudvalg, som var initiativtager til mødet. Mødet sluttede med, at omkring to tredjedele af de fremmødte gav tilsagn om at ville medvirke aktivt i det videre arbejde for at få en ny regering. - Det er afdelingens håb, at vi får skabt et aktivt arbejdsløshedsarbejde både lokalt og på landsplan i den nystartede bevægelse, siger Brian Andersen.