Arbejdsløshedskræmmer unge

Et stigende antal unge er så skræmte ved udsigten til arbejdsløshed, at det nu får indflydelse på deres valg af uddannelse.

De høje ledighedstal har fået flere unge til at gøre op med letsind og umiddelbare interesser for at i stedet at fokusere på konkrete jobmuligheder senere i livet. Det er ikke længer nok, at studiet er interessant - det skal også give brød på bordet. - Vi mærker en klar holdningsændring, som er blevet forstærket med den voksende ledighed det seneste års tid. Blandt de unge er der kommet meget mere fokus på det liv, der følger efter studiet. Flere undersøger mulighederne for beskæftigelse bagefter og vil vide, hvad uddannelsen konkret kvalificerer til, siger Martin Rovs Hansen, leder af uddannelsesrådgivningen ivu*C i Aalborg, der hvert år vejleder godt 6000 nordjyder. Meget tyder på, at især de humanistiske fag får svært ved at honorere de målrettede krav fra ungdommen. Allerede nu er der blevet langt lettere adgang til fag som dansk og engelsk på universiteterne. - Humaniora-fagene havde en blomstringstid i 90'erne, da mange valgte de bløde fag, fordi de umiddelbart var spændende. Nu tænker de fleste et skridt videre og fokuserer på, hvad uddannelsen reelt kan bruges til, siger Martin Rovs Hansen. Den tendens bekræfter Jakob Lange, som både er studiechef på Københavns Universitet og chef for Den Koordinerede Tilmelding, der hvert år administrerer tusindvis af ansøgninger til de videregående uddannelser. - Mange stiller spørgsmål til fremtiden, som syv vise ikke kan svare på. De unge søger en sikkerhed, som vejlederne ikke kan give dem, siger han. Indsigt side 4 og 5