Arbejdsløshed breder sig i hastigt tempo

Nordjysk ledighed i juni på højeste niveau siden 1997 - kun overgået af Bornholm og København

NORDJYLLAND:Med Brønderslev og Nørager som to tankevækkende undtagelser oplever Nordjylland nu arbejdsløsheden stige hastigt. De seneste tal fra juni fortæller om i alt 17.635 ledige nordjyder, næsten 20 pct. flere end i samme måned sidste år og det højeste antal siden 1997. En tredjedel af stigningen skyldes dog ifølge AF Nordjylland, at der er 1000 personer færre i aktivering i år end i 2002 som resultat af ny aktiveringspolitik fra nytår. Med arbejdsmarkedsreformen er kravet om aktivering i det første ledighedsår nedprioriteret, og i stedet lægges der vægt på, at den ledige skal være meget aktiv i forsøget på at skaffe sig et job. Tidligere var det sådan, at ledige efter det første år som arbejdsløse skulle være aktiveret 75 pct. af tiden, men også den regel forsvandt fra 1. januar i år. Ganske vist steg ledigheden i Nordjylland mindre end på landsplan - 19,4 pct. mod 22,6 pct. i Danmark som helhed . Men tallene var alligevel værre end det nordjyske arbejdsmarkedsråd havde ventet. Og stigningen kan tvinge rådet til at ændre sine forudsigelser om ledigheden i juli kvartal, hvor der regnes med en stigning i ledigheden på 10 pct. Da regionen i forvejen lå i den hårdest ramte ende var effekten mærkes den den lavere procentvise stigning faktisk hårdere. Med en samlet ledighed på 7,3 pct. (6,5 pct. for mænd og 8,2 pct for kvinder) overgås den nordjyske ledighed kun af Bornholm med 8,9 pct. og København/Frederiksberg med 8,4 pct. For hele landet var ledighedsprocenten 6,2. Ifølge AFs analyse af tallene er der tale om en generel afmatningstendens, der rammer mange brancher og dermed mange grupper af beskæftigede. Og det er en udvikling, som giver anledning til bekymring. Målt i antal personer er stigningen i juni ledigheden størst i SID (526), hos ikke-forsikrede (390) og i HK (290). Ser man på den procentvise udvikling i ledigheden, så topper Byggefagene med 57,7% flere ledige i juni 2003 end i juni 2002 – fra 470 til 741. Metal ligger næsthøjest med en stigning på næsten 40%, ligesom Funktionærer og Tjenestemænd, SID og Akademikerne med stigninger på godt 20% er hårdt ramt. Af a-kasserne har Danske Sygeplejersker den laveste ledighedsprocent, 0,5%, og Pædagogmedhjælperne og Restaurationsbranchen de højeste, godt 16%.