Ældreforhold

Arbejdsløshed trænger sig på hos teknikere

Teknisk Landsforbund frygter stigning fra de nuværende 300 ledige i Nordjylland

FREDERIKSHAVN:Arbejdsløsheden blandt de godt 3000 nordjyske medlemmer af af fagforeningen TL, Teknisk Landsforbund, vokser støt. Ifølge den seneste opgøreIse fra februar står 305 teknikere uden job - svarende til en ledighed på 10,3 pct. - og mange af dem, der har meldt sig i arbejdsløshedskøen kommer fra job i byggebranchen. Det oplyste den nordjyske TL-regionsformand Kai Hjermitslev på generalforsamlingen på Scandic/Stena Hotel i Frederikshavn i aftes. Antallet af ledige har dog ligget endnu højere - 11,2 pct. - da de nyuddannede kom på banen i september sidste år, men efterhånden som de kom i arbejde dalede den igen til 8,6 pct. ved udgangen af 2002. - Vi frygter desværre at beskæftigelsessituationen vil blive forværret i det kommende år. Inden for it-området og byggeområdet ser fremtiden ikke for godt ud, og vi er bekendt med, at flere har modtaget deres opsigelse, sagde Kai Hjermitslev i sin beretning. Hjermitslev understregede, at den usikre situation gør det sværere for de nyuddannede at skaffe sig arbejde efter eksamen. - Man har på det seneste talt meget om den hastigt stigende ledighedskurve for højtuddannede. Denne gang bliver der dog ingen særordbing for akademikerne, men vort bud til ministeren er, at man ikke må glemme vores gruppe i bestræbelserne på at skaffe akademikerne i arbejde, tilføjede TL-formanden. Han fandt det samtidig rystende, at virksomhederne i stor stil opsiger deres ældre medarbejdere, og dermed tvinger dem til at gå på efterløn, selv om de måske gerne ville have fortsat på arbejdsmarkedet nogle år endnu. 26 af de nordjyske TL-medlemmer gik på efterløn i 2002, heraf halvdelen direkte fra arbejde, mens otte havde været ledige fem modtagere overgangsydelse. 13 virksomheder med 36 ansatte TL-medlemmer blev ramt af konkurs sidste år, og det betød en samlet udbetaling på syv millioner kroner fra Lønmodtagernes Garantifond. Fra TL's a-kasse blev der i Nordjylland udbetalt 67 millioner kroner til ledige og efterlønnere. Med Kaas Stålkonstruktion og ingeniørfirmaet Carl Bro som de senest tilkomne er TL nu oppe på 35 klubber på nordjyske arbejdspladser, private såvel som offentlige. Kai Hjermitslev nævnte også, at der kommer et stigende antal henvendelser om det psykiske arbejdsmiljø. - Medlemmerne bliver i dag presset så hårdt, at det ofte går ud over helbredet i form af stress og udbrændthed. Nogle kommer dog efter en sygeperiode tilbage på jobbet igen, medens andre vælger at opsige deres job, uden at de har andet arbejde på hånden, bemærkede formanden og han følte sig bekræftet i, at det er et stort problem, gennem mange meldinger fra tillidsrepræsentanter.