Ældreforhold

Arbejdsløshed tvinger ældre på efterløn

København, mandag /ritzau/ Arbejdsløshed presser reelt ældre medarbejdere på efterløn. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Metal, skriver Information. Billedet bekræftes af andre fagforbund, som ryster på hovedet af Kommunernes Landsforening (KL), der i et nyt tværpolitisk velfærdsoplæg blandt andet retter nye angreb på efterlønsordningen - alt imens kommunerne selv svinger kniven mod ældre medarbejdere i de igangværende nedskæringsrunder. KL's ønske om at indrette efterlønnen, så den kun kommer de nedslidte grupper til gode, begrundes med, at man med udsigten til større forsørgerbyrde og mindre arbejdsstyrke vil forhindre den alt for tidlige afgang fra arbejdsmarkedet. Men det er jobbene, der mangler. De ældres vilje vil at blive på arbejdsmarkedet fejler ikke noget, siger hovedkasserer Torben Poulsen, Dansk Metals arbejdsløshedskasse. Metals undersøgelse viser, at 82,6 procent af de 60-årige medlemmer, der sidste år gik på efterløn, blev tvunget til det på grund af arbejdsløshed. Kun 17,4 procent sagde selv jobbet op for at gå på efterløn. 30 procent af Metals ledige medlemmer er i dag mellem 55 og 60 år. Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) har ikke undersøgelser, der på skrift dokumenterer, at ældre medarbejdere presses på efterløn. Men a-kassesekretær Winnie Lindner bekræfter, at medarbejdere, der fyres i en sen alder, tvinges til at gå på efterløn. Også Kvindeligt Arbejderforbund bekræfter problemstillingen. /ritzau/