Arbejdsløsheden stiger voldsomt

Kede af samarbejdet om de svageste på jobfronten

Arbejdsløshed 19. marts 2003 07:00

HJØRRING: Arbejdsløsheden stiger i Hjørring-området. Meget endda. - Der er især en massiv stigning blandt det, vi kalder nyledige. Altså folk i faste jobs, som pludselig siges op. Det har vi ikke set så massivt i meget lang tid. Formanden for LO Hjørring-Sindal, Ole Carlsen, havde den alvorlige mine på, da han holdt sin formandsberetning på LO's repræsentantskabsmøde. Han forklarer, at stigningen i ledigheden først dukkede op i januar. - Indtil da var der en lille jævn stigning, men pludselig i januar kan både vi og AF notere, at mange mennesker mister arbejdet. Jeg tror personligt, at det skyldes krigsrumlen. En række markeder er mættede, og Tyskland er i krise og prøver at eksportere sin arbejdsløshed til os. Den store arbejdsløshed er gældende indenfor SiD, Metal, Kad og HK. - Alene i HK fik vi 60 nyledige i januar, fortæller Ole Carlsen, som dog tilføjer, at der tegner sig et lysere billede indenfor nærings- og nydelsesmiddelområdet. - Vi må konstatere, at vi for tiden har et meget nervøst erhvervsliv. Vi må se tiden an. Jeg håber, det bare er en overgang, der skyldes den aktuelle krigskrise og økonomiske verdensbillede. LO-formanden ærgrede sig i sin beretning over, at samarbejdet omkring det rummelige arbejdsmarked knirker. Arbejdet foregår i det sociale koordinationsudvalg, og Formidlingsenhed Nord, kaldet FEN. Begge steder har LO Hjørring-Sindal to repræsentanter. Her skulle man skaffe flere syge eller nedslidte mennesker en ny chance på arbejdsmarkedet. - Desværre må vi konstatere, at samarbejdet i udvalget knirker lidt. Det er både unødvendigt og forhindrer udvalget i at fungere optimalt. Vore repræsentanter melder tilbage, at formandsskabet kører løbet lidt for selvrådigt. Store beslutninger om struktur for udvalgets arbejde eller om, hvorvidt kommunerne skal overtage arbejdsformidling for a-kasseforsikrede har har ikke fået den nødvendige behandling i udvalgene, fremførte Ole Carlsen. Han fremførte, at DA føler samme problem, og at man derfor har holdt et fælles møde med borgmestre og udvalgsformænd for at forbedre arbejdet omkring det rummelige arbejdsmarked. I øjeblikket er formanden for Hjørrings arbejdsmarkedsudvalg, Søren Chr. jensen (S) formand for FEN. - FEN og det sociale koordineringsudvalg er ikke et kommunalt udvalg, men et bindeled mellem arbejdsmarkedet og kommunen, og formanden behøver ikke pr. definition at være en kommunal politiker, sagde Ole Carlsen i beretningen. Formanden kom ind på de mange steder, hvor LO er repræsenteret. Han fremlagde en liste på 19 råd og eksterne udvalg samt seks egne udvalg. De fleste poster er ulønnede. Ole Carlsen oplyser, at han har en udvalgspost, hvor han får honorar, men vil ikke sige, hvor meget. Sin løn vil han heller ikke tale om: - De 140, der kom til repræsentantskabsmødet, kender den, for den skulle godkendes. Men ellers vil jeg ikke oplyse det, siger Ole Carlsen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...