Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø er et advarselstegn

SYGEPLEJERSKER:42 procent af danske sygeplejersker overvejer at skifte job. Det er ét af de meget tankevækkende tal, der står at læse i en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø. Andre tal er et højt sygefravær og et stort ønske om at gå på efterløn. Hvad er grunden til, at så mange sygeplejersker ønsker andet arbejde, melder sig syge – og drømmer om forlade arbejdsmarkedet tidligt? Undersøgelsen giver ét overordnet svar: Sygeplejerskers arbejdsmiljø er for dårligt. Det er præget af ubekvemme arbejdstider, ringe udviklingsmuligheder, høje kvantitative og emotionelle krav, lav løn, dårligt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen, der er lavet af Arbejdsmiljøinstituttet og Dansk Sygeplejeråd, dokumenterer, hvad mange af os længe har fornemmet: Det står galt til med arbejdsmiljøet i den store offentlige sundhedssektor. Mange sygehusafdelinger og mange kommuner mærker konsekvenserne: De oplever erfarne sygeplejersker sige op, fordi de ikke længere trives med jobbet. De nye sygeplejersker, der bliver ansat, skal læres op af de få erfarne, der er tilbage, og det sætter gang i en negativ spiral: De erfarne sygeplejersker bliver mere pressede, fordi de skal klare alt det daglige samtidig med, at de skal tage sig af de nye kolleger. De nyansatte får en følelse af, at de ikke er effektive nok, og de forsøger måske at påtage sig mere, end de er klar til. Tilsammen giver det utilfredshed, stress – og et endnu dårligere arbejdsmiljø. Arbejdsgiverne – dvs. amterne og kommunerne – ved også godt, at den er gal. De har gennem flere år kunnet konstateret, at sygefraværet blandt deres egne ansatte bliver højere og højere, og de har arbejdet hårdt på at finde ud af, hvordan fraværet kan bringes ned. Her kommer arbejdsmiljøundersøgelsen dem til hjælp. Den påviser nemlig, at det relativt høje fravær blandt sygeplejersker (9,8 sygedage pr. år mod 7,5 sygedage pr. år for kvinder generelt) er ujævnt fordelt. Sygeplejersker, der er tilfredse med deres arbejdsmiljø, har få sygedage, mens sygeplejersker, der er utilfredse med arbejdsmiljøet, har mange. Opskriften, som arbejdsgiverne leder efter, hedder altså et godt arbejdsmiljø. Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø. Kan jeg overhovedet tillade mig at sige det, i disse sparetider? Det kan jeg, fordi jeg ved, at et godt arbejdsmiljø giver et sikkert afkast i det lange løb. Et godt arbejdsmiljø er vejen, hvis det skal lykkes at fastholde sygeplejerskerne på arbejdspladserne – og i faget. Et sundhedspersonale, der trives og har arbejdsglæden i behold, kan levere megen sundhed for pengene og mange gode patientforløb. Et personale, der mistrives, kan ikke levere nogen af delene. Undersøgelsen blandt sygeplejersker er et advarselstegn om, hvad der sker på arbejdspladser med et dårligt arbejdsmiljø: De kommer ind i en negativ spiral, med personaleflugt og højt sygefravær. Forskerne bag undersøgelsen har konkrete forslag til, hvad der kan gøres: Der skal være balance mellem krav og ressourcer, der skal være indflydelse på egen arbejdstid og egen arbejdssituation, der skal være social støtte på arbejdspladsen, der skal være meningsfuldhed og forudsigelighed i arbejdet. Jeg kan kun opfordre arbejdsgiverne til at gribe forslagene og omsætte dem i handling. Undersøgelsen viser at det haster, for sygeplejerskers vedkommende.