Arbejdsmiljøet på Kornumgaard i søgelyset

BRØNDERSLEV:Brønderslev Byråd har rettet fokus mod arbejdsforholdene på Plejehjemmet Kornumgaard i Brønderslev. Det er en rapport, der er udarbejdet af Revisionsselskabet af 1/12 1962, der er baggrund for den øgedeopmærksomhed. Hidtil har rapporterne efter uanmeldte besøg været særdeles positive. Men denne gang er der forhold på tre plejehjem, der sættes en finger på. Det er to af kommunens egne plejehjem, der heller ikke får topkarakter, nemlig Risagerlund og Tygelsgades Centret. De ejes begge to af kommunen, og der er straks taget hånd om de forhold, der kritiseres. Brønderslev Kommune har kun en driftsaftale med Plejehjemmet Kornumgaard, og derfor beder man nu Danske Diakonhjem gøre noget ved problemet. Revisionen bemærker, at der er behov for fortsat fokus på hverdagslivet og det sociale liv, og det er netop det, der bør kendetegne livet i en boenhed. Formand for social- og sundhedsudvalget, Birgitte Josefsen (V), konstaterede at de tilsyn har været gennem en årrække, og at de hidtil har været positive. - Da der er bemærkninger omkring tre plejehjem, har vi straks sat en proces i gang. - De ansatte på Kornumgaard har givet udtryk for, at de har en meget travl hverdag. Man har på plejehjemmet en travlhedskultur. - Vi har derfor kigget på normeringen på Kornumgaard, men den er faktisk højere end på andre plejehjem, sagde Birgitte Josefsen. Det betyder, at de ansatte har færre ældre at tage sig af end på de øvrige plejehjem. Hun oplyste, at der fokuseres meget på personalets arbejdsmiljø på Kornumgaard. - Der bliver fulgt op på sagen, og det sker meget hurtigt, oplyste Birgitte Josefsen. De øvrige plejehjem Stenumgaard, Elmehøj og Rosengården får pæne karakterer.