EMNER

Arbejdspladsen er til for de ansatte

Fra tid til anden hærges den moderne arbejdsplads af forskellige konsulentfirmaers lyse ideer og tidens hotteste buzz-ord, men sjældent formuleres en samlet drøm for fremtidens arbejdsplads, måske primært fordi virksomheder uanset politik er overordentlig bundliniefikserede, hvilket i sig selv er udmærket, da virksomheder jo lever af at tjene penge.

Alligevel skal det ikke præge fremtidens arbejdsplads at der tjenes penge, tværtimod kræver denmoderne og veluddannede arbejdsstyrke at der fokuseres på nogle helt andre værdier. På fremtidens arbejdsplads, er virksomheden til for at give et levebrød til den enkelte, et levebrød som fremskaffes i respekt for den enkeltes evner og dennes familiemæssige prioriteringer. Fremtidens arbejdsplads er primært til for den ansatte, hvorfor den ansatte skal være medejer af fremtidens arbejdsplads. Et arbejdsmarked der er baseret på medarbejderandele i virksomhederne mere end på aktier er vejen frem mod et mere humant arbejdsmarked. Kristendemokraterne vil gerne gøre sig til talsmand for flere fonds- og andelsejede virksomheder, for kun således sikres fremtidens balance mellem familieliv og arbejdsliv. Så længe grådige spekulanter skal have et vist afkast af virksomhedernes aktiviteter, vil denne balance ikke kunne opnås. Dette siger de smarte konsulenter og buzz-ords opfindere aldrig, for så får de ikke længere løn af aktionærerne. Derfor er politikerne nødt til at opmuntre til denne form for virksomhedsdrift.