Arbejdspladser fra 1993-2003

] Antallet af arbejdspladser i Hadsund Kommune er i denne periode steget fra 4655 til 5013. (Eksklusiv landbrug og fiskeri) ] Det svarer til en stigning på 7,7 procent. På landsplan er den tilsvarende stigning kun 7,1 procent. ] Det er især fødevarevirksomheder, der har haft fremgang. Fra 92 medarbejdere i 1993 til 317 i 2003. ] Danish Crown, Hedegaard Foods, Scandic Food og Hadsund Kreaturslateri har alle været inde i en positiv udvikling. ] Antallet af arbejdspladser toppede dog i 2001. ] Fra 2000 til 2003 har der været et fald i antal af arbejdspladser, som primært skyldes jern- og metalindustrien.