Skørping

Arbejdspladser

Skattelettelserne begynder nu rigtig at vise deres betydning. I spareiverens navn vil regionspolitikerne ofre velfungerende sygehuse. Disse sygehuse, som samtidig betyder lokale arbejdspladser, bliver ofre for en centralisering, som vil være meget mærkbar i lokalsamfundene fremover. Dette her handler ikke om effektivisering, men om nedskæring. Desværre dukker konsekvensen først op, når skaden er sket. Enhedslisten opfordrer de ansvarlige politikere til at geare de små sygehuse til de nye udfordringer. Heino Ullrich[LF @Byli.9.e-mail:Enhedslisten RebildPræstevænget 11 Skørping