Arbejdstempoet er alt for højt

STRESS: Gallup har lavet en undersøgelse for HK/Kommunal. Den viser, at arbejdstempoet i amter og kommuner er så højt, at halvdelen af de HK-ansatte har stress. Hos hver femte rammer det endda så hårdt, at de føler sig udbrændt. Undersøgelsen viser også, at det særligt gælder for lægesekretærer, inkassomedarbejdere og HK"ere i socialforvaltninger. At sidstnævnte er korrekt blev senest og mest markant understreget af personalet ved social- og sundhedsforvaltningen i Aalborg kommune i form af en arbejdsnedlæggelse. Hyppig medicinindtag mod diverse stressindikatorer (hovedpine, søvnmangel og andet), samtaler hos psykolog og sygemeldinger er den enkeltes reaktion på følgerne af arbejdstempoet/arbejdssituationen. Men man holder det for sig selv! Det fordi man oplever det som et personligt nederlag, at man grundlæggende gerne vil beholde sit job og ikke ønsker at udsætte sig for omverdenens manglende forståelse. Hvorfor denne onde cirkel? Som undersøgelsen påpeger, er mange af de ansatte pressede i deres nuværende arbejdssituation. Jeg synes, det virker dumt, når virkeligheden også er, at vi har mange, der higer efter at få et arbejde. Ja, mange får det dårligt, fordi de ikke kan få et job, men skal forsørges via dagpenge. For tiden stiger ledigheden oven i købet. Virkeligheden er, at amter og kommuner tvinges til at afskedige personale og/eller at opgaverne vokser mere end der er ansat personale til! Regeringen/borgerne holder sig dog ikke tilbage for at kræve/forvente mere valgfrihed, indsigt, tilbud og løsninger der passer 100 pct. til mig, at kvaliteten i produkter og ydelser skal være det ypperste osv. Og i øvrigt skal der ikke betales mere i skat! Paradoksalt nok er en markant årsag til det økonomiske pres på de offentlige budgetter; ja - stigende udgifter til sygedagpenge. Paradokset bliver blot endnu mere værre af at årsagerne hertil er – ja, rigtig gættet – følgerne af arbejdspresset og at en, ikke uvæsentlig, del heraf er offentligt ansatte. De negative effekter af begge dele er, at det koster i sundheds- og sygehusregi. Men regeringen snakker ganske vist om; - At vi har brug for alle (selv den mindste arbejdsevne skal udnyttes, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet osv.) - At sundhedsudgifterne skal ned. - At der skal forebygges - At der skal sættes ind mod sygefraværet. Kære regering. For at demonstrere handling kan I jo passende starte med at indføre et "fyringsstop" i stat, amt og kommuner. Endvidere vil det være på sin plads straks at oprette flere ordinære job. Den situation, jeg har skitseret, bliver endnu mere grotesk af, at stat, amter og kommuner samtidig gør brug af borgere i midlertidige job/aktivering. (Hvilket de er forpligtet til og at vi også ved at mange arbejdspladser er dybt afhænge af en sådan ressource). Lad os skabe dynamik mellem det private og offentlige frem for konkurrence. Lad os skabe kompetenceudvikling og muligheder via et samspil mellem arbejde og uddannelse (teori og praksis) frem for ledighed og aktivering/kurser. Således de ledige kommer i arbejde og dem i arbejde kan få mulighed for at få mere uddannelse. Dette til glæde og gavn for de fleste.