EMNER

Arbejdstilsynet kræver alle affaldsskakte væk

De nuværende affaldsskakte skal af hensyn til medarbejdere afløses af underjordiske molokker eller af containere

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hanne Wulff: - Vi håber at flytte kontoret til Søndergade inden årets udgang. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:Arbejdstilsynet har været på besøg i Boligforeningen P.M. i Brønderslev, og det kræves, at alle affaldsskakte skal lukkes. De erstattes dels af de såkaldte molokker - underjordiske løsninger. Det gælder blandt andet Frederiksgade, Valdemarsgade samt den tidligere afdeling 35 på P. N. Jensens Plads. På P. Møllers Plads, i Vestergårdsgade sam i afdeling 11 (Knudsgade-kvarteret) vil der blive arbejdet på en containerløsning. Hanne Wulff oplyste, at Boligforeningen har været ramt af en brand på Peder Møllers Plads, der fik en tragisk udgang. Der er foretaget en handicap-registrering af samtlige boliger. Det er en ingeniørstuderende, der har udført opgaven. Boligforeningen P.M. har ved regnskabsårets afslutning afviklet malerafdelingen. - Den var ikke rentabel, og det admiistrative arbejde var blevet for tidskrævende. Det er planen at flytte kontoret fra Bredgade til ejendommen Søndergade 1. På en ekstra generalforsamling i juni blev det besluttet at bestyrelsen kunne arbejde videre med planerne om køb af Sændergade 1. - Det er planen at flytte kontoret inden årets udgang. - Vi har skrevet købsaftale med overtagelse 1. november. Vi er desværre løbet ind i en usædvanlig lang sagsbehandling hos teknisk forvaltning, men vi arbejder videre og håber tidsplanen ikke skrider. - Med denne flytning kommer kontoret til at ligge mere centralt. Den massive byudvikling har skabt centrum sydpå. - Vi får mere funktionelle lokaler til såvel administration som mødeaktiviteter, mere lager og arkiveringsplads, bedre p-forhold og ikke mindst sender vi ikke penge ud af foreningen, til huslejebetaling hos en anden udlejer. Huset er købt for 1,1 mio. kr. Efter en omfattende renovering vil afdeling 1 i søndergade og afdeling 38, Atriumgården, få væsentlig pænere omgivelser.