Arbejdsulykker

Arbejdstilsynet kritiserer Solbakken

På tre punkter lever Solbakken ikke op til krave i arbejdsmiljøloven

BROVST:For små to uger siden aflagde Arbejdstilsynet et besøg på plejecentret Solbakken i Brovst. Efter besøget gik arbejdstilsynets repræsentant, Bjarni Stagge, hjem og skrev et udkast til en tilsynsrapport, hvor han konkluderer, at Solbakken på visse punkter ikke lever op til kravene i arbejdsmiljøloven. Bjarne Stagge peger på to væsentlige problemer på Solbakken. Dårlig plads For det første er der på dementafsnittet på Egevej utilstrækkelige pladsforhold på badeværelserne. Den konklusion skyldes, at afstanden mellem håndvaskens ene side og væggen kun 45 cm i de boliger, som Bjarni Stagge har set. Det svarer ikke til vejledningen på området, hvor 60-70 cm står nævnt. Det forhold får Arbejdstilsynet til at vurdere, at de ansatte ikke kan undgå at arbejde i akavede arbejdsstillinger, når de skal hjælpe beboerne med vask af hoved og overkrop. Bjarni Stagge skriver, at Arbejdstilsynets afgørelse er, at Brovst Kommune skal sikre, at de håndvaske er indrettet med tilstrækkelig pladsforhold. Arbejdsulykker Under besøget i dementafsnitet fandt Arbejdstilsynets repræsentant også en personlift, der ikke havde fået foretaget et lovpligtigt eftersyn siden 18. januar 2002. Arbejdstilsynet vurderer, at manglende eftersyn af personlifte kan forårsage alvorlige arbejdsulykker på grund af slidtage af liften. Af den årsag skal der laves eftersyn på personlifte en gang om året. For at forhindre arbejdsulykker påbydes Solbakken at få foretaget et eftersyn af liften. Endelig vurderer Arbejdstilsynet, at Solbakken er en såkaldt niveau 2 virksomhed. Det skyldes dels, at de to ovennævnte kritikpunkter, men også at plejecentret ikke har formuleret en skriftlig arbejdsmiljøpolitik og -strategi. Kommer bag på leder Lederen af Solbakken, Svend Erik Hauerslev, er forbavset over de utilstrækkelige pladsforhold på badeværelserne. - Det kommer bag på mig, at det ikke lever op til kravene, siger Svend Erik Hauerslev og henviser til, at bygningen kun er få år gammel og der både har været ingeniører og arkitekter på byggeprojektet. - Det virker lidt grotesk, mener Svend Erik Hauerslev og han vil nu gå videre med sagen. Med hensyn til liften, som ikke er blevet tjekket rettidigt, forklarer Svend Erik Hauerslev, at den pågældende lift er en, som plejecentret har lejet. - Alle liftene er blevet kontrolleret, men af uransagelige årsager er den lift ikke blevet kontrolleret. Det er der taget hånd om nu, fortæller Svend Erik Hauerslev. Det skete, da liften i sidste uge blev synet. God dialog - Det er i orden, at Arbejdstilsynet påpeger de ting. Jeg opfatter det ikke som kritik, og vi havde også en god dialog, mens Bjarni Stagge var her, siger Svend Erik Hauerslev. Han hæfter sig ved, at godt nok var der tre punkter, hvor Solbakken ikke levede op til arbejdsmiljøloven på de tre nævnte punkter, men på 45 andre punkter blev lovens krav overholdt. - Det er mere vigtigt for mig, at vi mere end opfylder lovens krav på 45 ud af 48 punkter. Alt, som har med bløde værdier at gøre, opfylder vi mere end lovens krav, og så er man faldet over nogle mekaniske ting, siger Svend Erik Hauerslev og henviser til, at Solbakken eksempelvis har både en vold- og alkoholpolitik. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Brovst Kommune, da de pågældende chefer på området er på ferie.